Aktuellt

Nyheter och aktuell information från Vidakoncernen.

NYHETER

Historisk träbyggnad blir framtida mötesplats: Renoveringen och framtidsplanerna för Villa Solbacken

Santhe Dahl får utmärkelsen Guldkvisten

Santhe Dahl, styrelseordförande Vida, får Guldkvisten för sina insatser som stark och mångsidig företagsledare för Vida som han har vidareutvecklat från ett lokalt sågverk till en global aktör.

Gå Vidas kostnadsfria skogsutbildning digitalt!

I Vidas digitala grundutbildning i skogsbruk får du som är nybliven skogsägare möjlighet att lära dig mer om skogsbruk helt i din egen takt.

Vidas bokslutskommuniké 2023

2023 har varit ett utmanade år både gällande tillgång på råvara samt en sjunkande efterfrågan på sågade trävaror i världen, och trots det gör Vida ett stabilt resultat.

Vida fortsätter att arbeta för en jämställd arbetsplats

En ny syn på din skog?

Följ med virkesinköparen Ulf Sivberg på promenad genom en skogsfastighet. Ser du samma möjligheter som han ser - i din skog?

Lägesrapport av stormskador och toppbrott

Familjen Haid-Bondergaard har fokus på kvalité - "Vi har sedan många år tillbaka använt oss av Vidas produkter"

Sågverket Vida Borgstena har nu ökat upp

Vida gör historiskt stor investering

Vi kommer på vårt sågverk i Hjältevad investera för att ha möjlighet att öka produktionen.