Aktuellt

Aktuellt

Nyheter och aktuell information från Vidakoncernen.

Nyheter

Skogforsk kompletterar med fakta till SVT:s ”Slaget om skogen”

Skogforsk kompletterar med fakta till SVT:s ”Slaget om skogen”

2021-10-22

På Skogforsk hemsida har de nu publicerat sammanställningar av relevanta forskningsrapporter kopplat till varje avsnitt av ”Slaget om skogen” för att komplettera och ge fler perspektiv av SVT:s bild av ett komplext ämne.

Läs mer
Export av kabeltrummor ända till Afrika

Export av kabeltrummor ända till Afrika

2021-10-04

Tillsammans med Prysmian har Vida ett pågående projekt som innefattar ett stort antal kabeltrummor som ska fraktas till Angola i Afrika. Projektet är en del av en stor solparksutveckling i landet som innefattar totalt sju solcellsanläggningar med cirka 1 miljon installerade solpaneler.

Läs mer
Vida Packaging växlar upp på grund av hög efterfrågan

Vida Packaging växlar upp på grund av hög efterfrågan

2021-10-04

Det har varit en lång period av stor efterfrågan på träemballage på marknaden, samtidigt som bristen på råvaror har varit historiskt stor. Tack vare tillgången till egen råvara från Vidas sågverk så har Vida Packaging fortsatt att hålla leveranser och lyckats tillgodose kunders behov, och kan till och med öka produktionstakten ytterligare inom samtliga produktområden.

Läs mer
Maximera ditt virkesvärde

Maximera ditt virkesvärde

2021-09-30

De mål som Vida har med sin aptering är samma som för dig som skogsägare. Vida gör allt för att vara så bra som möjligt på att maximera virkesvärdet i din skog.

Läs mer
Vida TV med David Sundin

Vida TV med David Sundin

2021-09-24

Bered dig på en skrattfylld resa med David Sundin när han reser runt på Vidas anläggningar som reporter för Vida TV.

Se avsnitten här
Vida startar podd

Vida startar podd

2021-03-04

Växande värden är en podd för dig som är skogsägare. Här tar vi upp ämnen som berör och intresserar dig och som du kommer ha nytta av i ditt skogsbruk.

Lyssna här
Vida investerar i bättre mätning

Vida investerar i bättre mätning

2021-03-03

I april 2019 började Vida Alvesta travmäta kubb genom en Mabemamätram. Det var den tredje installationen i Sverige med denna högteknologiska mätteknik. Mabema är i dagsläget den enda helautomatiska typgodkända mätramen för vederlagsgrundad bruttovolym vid travmätning i Sverige.

Läs mer
En professionell certifieringspartner

En professionell certifieringspartner

2021-03-03

I Sverige har vi två certifieringssystem för skogsägare, PEFC och FSC. I början av 2000-talet ökade intresset från Vidas kunder att köpa certifierade produkter. För att få fram certifierad råvara startade Vida 2013 ett eget certifieringsparaply där Vida under flera år har erbjudit skogsägare att certifiera sig. Det innebär att Vida har ansvarat för att sköta administration, utföra internrevisioner och tillhandahålla material om FSC och PEFC till skogsägarna.

Läs mer
Aktivt skogsbruk, året runt!

Aktivt skogsbruk, året runt!

2021-03-03

Historiskt har många skogsägare valt att göra åtgärder i sin skog under vintern. Nu är vi i en krävande period med väderomslag där vägar och skogsmarker är ömtåliga. Vida är ett professionellt bolag med 12 sågverk som vill uppmuntra skogsägare att göra åtgärder i skogen under hela året.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-25

Vida släpper idag sin bokslutskommuniké för 2020. Året blev det bästa i Vidas historia.

Läs mer