Aktuellt

Aktuellt

Nyheter och aktuell information från Vidakoncernen.

Nyheter

Rapport från Vidas marknader

Rapport från Vidas marknader

2022-04-28

Kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland och Belarus har kastat om spelplanen rejält.

Läs mer
Vida i nytt avtal som förbättrar miljön

Vida i nytt avtal som förbättrar miljön

2022-03-01

Vida har sedan 1 januari 2022 fördjupat sitt samarbete med CFL Cargo. En fördel som samarbetet inneburit är att mer av Vidas tågtransporter nu kommer att gå på el istället för diesel.

Läs mer
Rapport från Vidas marknader

Rapport från Vidas marknader

2022-02-23

Avslutningen på 2021 var lite kämpig. Några av våra huvudmarknader arbetade med att balansera sina lager och därmed höll igen rejält på sina inköp under slutet på året. Detta har skapat prispress och gjort att volymer fått flyttas till andra marknader. Vi var även tvungna att begränsa produktionen i december för att inte bli tvingade att trycka ut varor på marknader där det inte finns behov.

Läs mer
EU:s taxonomi för hållbara finanser

EU:s taxonomi för hållbara finanser

2022-02-23

Det är just nu många förslag som hanteras i Bryssel som rör det svenska skogsbruket. Taxonomin är en av dessa.

Läs mer
Så länge växer skogen

Så länge växer skogen

2022-01-21

Har du någonsin funderat över hur lång tid det tar för träden att växa på höjden? I den här artikeln får du svar.

Läs mer
Vida gör förvärv

Vida gör förvärv

2022-01-18

Vida har ingått avtal om att förvärva 100% av aktierna i V-Timber i Vrigstad.

Läs mer
Kabeltrummor som får nytt liv

Kabeltrummor som får nytt liv

2022-01-03

Det danska företaget Kabeltromlen är ett möbelproduktionsföretag vars fokus i första hand är trämöbler tillverkade av återvunnet trä från byggindustrin. Kabeltromlen är ett litet företag som startade som en hobbyverksamhet, men har idag vuxit till en heltidssysselsättning med 6 anställda.

Läs mer
Skogforsk kompletterar med fakta till SVT:s ”Slaget om skogen”

Skogforsk kompletterar med fakta till SVT:s ”Slaget om skogen”

2021-10-22

På Skogforsk hemsida har de nu publicerat sammanställningar av relevanta forskningsrapporter kopplat till varje avsnitt av ”Slaget om skogen” för att komplettera och ge fler perspektiv av SVT:s bild av ett komplext ämne.

Läs mer
Export av kabeltrummor ända till Afrika

Export av kabeltrummor ända till Afrika

2021-10-04

Tillsammans med Prysmian har Vida ett pågående projekt som innefattar ett stort antal kabeltrummor som ska fraktas till Angola i Afrika. Projektet är en del av en stor solparksutveckling i landet som innefattar totalt sju solcellsanläggningar med cirka 1 miljon installerade solpaneler.

Läs mer
Vida Packaging växlar upp på grund av hög efterfrågan

Vida Packaging växlar upp på grund av hög efterfrågan

2021-10-04

Det har varit en lång period av stor efterfrågan på träemballage på marknaden, samtidigt som bristen på råvaror har varit historiskt stor. Tack vare tillgången till egen råvara från Vidas sågverk så har Vida Packaging fortsatt att hålla leveranser och lyckats tillgodose kunders behov, och kan till och med öka produktionstakten ytterligare inom samtliga produktområden.

Läs mer