Virke utmed allmän väg kan orsaka trafikfara

Virke utmed allmän väg kan orsaka trafikfara

Brådskan att få ut barkborreskadat virke ur skogen riskerar att ge trafikfarliga virkesupplag utmed allmänna vägar, skriver Skogforsk i ett nyhetsmeddelande. Skogsbrukets aktörer uppmanas nu att ta reda på vilka regler som gäller.

Läs mer om detta och se en instruktion för hur virke ska läggas upp vid allmän väg på www.skogforsk.se/nyheter/2020/virke-vid-allman-vag/