Om Vida Energi

En av landets stora aktörer inom biobränsle.

Vida Energi är en av landets stora aktörer inom biobränsle och leder koncernens satsning på bioenergimarknaden. Genom att tillvarata de produkter som uppstår både vid avverkning och vid vidareförädling i sågverken kan dessa förädlas till förnybar energi i form av energimässigt effektiva produkter som t ex skogsflis, stamvedsflis och pellets. Verksamheten rymmer inköp, förädling, lagerhållning och försäljning.

Vida Energi startade 2003 med uppdraget ”att återvinna sågverkens biprodukter”. Biprodukterna består av flis, bark och kutterspån från virkesförädling. Numera är verksamheten en helhetsfunktion för att ta till vara och omsätta alla biprodukter som uppstår i en modern sågverksindustri. Detta omfattar även avverkningsrester, stamdelar och brännved. En stor del av verksamheten sköts därför på avverkningsplatsen eftersom logistiken är en avgörande faktor för begränsa den negativa påverkan på miljön. Mycket av bolagets omsättning kommer lokalt från våra 9 egna sågverk där egen uppvärmning, tork och hetvatten produceras. Övrig produktion säljs till värmeverk och sågverksflisen säljs till extern massa-och pappersindustri.

Vida Energi är också en av landets största leverantörer av högklassig pellets. Med en årlig produktion om ca 60 000 ton levererar Vida Energi pellets till större delen av södra Sverige. Vida Stallströ är en annan uppskattad produkt som tillverkas på anläggningen i Hok. Det är en ren produkt av kutterspån som är optimal för hygien och renhållning i stall.

Vision

Vida Energi har som mål att bli en ledande aktör inom förnybara bränslen som tillsammans samverkar för att skapa en uthållig näringsgren som bidrar positivt till ett grönare samhälle. I vårt arbete kommer därför resurser satsas på att utveckla och förfina tekniker för ökat energiuttag, förbättrade produktionsmetoder, logistik och distribution. Samarbete med forskare och högskolor ska garantera att varje investering bidrar till detta med bästa möjliga miljökalkyl.

  • Kontakta Vida

    Det är enkelt att samarbeta med Vida. Vi hjälper dig att hitta rätt kontakt.

    Kontakta oss

Vida Energi i siffror

700 miljoner

Omsättning i SEK

1

Antal enheter

30

Antal anställda

Vida Pellets

60 000 ton pellets

Vida Stallströ/Vida Lantbrukströ

1,5 miljoner spånbalar

GROT

2 miljoner m3s biprodukter och energiflis

Aktuellt från Vida Energi

Grevlunda prioriterar kvalitativt stallströ

2019-08-22

Att jobba långsiktigt med kvalitet är A och O på Grevlundagården, som ägs och drivs av Lisen Bratt Fredricson och hennes man Peder Fredricson. På gården utbildas och tävlar hästar på elitnivå och en dag är inte den andra lik – men vissa rutiner måste hållas för hästarnas skull.

Läs mer

Baryard om stallmiljön – en förutsättning för goda prestationer: "Otroligt viktig!"

2019-04-18

För att hästar och människor som rör sig i stallet ska må bra är stallmiljön av största vikt. Vi fick en pratstund med landslagsstjärnan Malin Baryard Johnsson om hur hon ser på stallmiljön.

Läs mer

Se våra filmer

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor.

Vida Energi AB

Äspåsvägen 20, 335 03 Hestra
Sågverksvägen, 560 13 Hok
0393-216 50
Skogsbränsle och biprodukter

Erik Dahl

Vice koncernchef, VD Vida Energi AB
0472-439 40
070-826 64 36

Jennie Tholin

Marknad och försäljning biprodukter
0370-33 99 63
073-093 99 63

Mårten Karlsson

Administration och Produktionsledare Grot SYD
0370-33 99 68

Jacob Forsberg

Produktionsledare Grot ÖST
0383-185 21
070-550 92 88

Richard Bexell

Produktionsledare Grot VÄST
0383-185 23
070-210 02 14

Frida Andersson

Fakturering och administration
0370-33 99 20
Stäng
Ströprodukter och bränslepellets

Våra verksamheter

Biobränsle

Miljövänlig energi där varje flisa tas tillvara.

Läs mer

Ströprodukter

Naturligt djurströ – bra för miljön, bra för djuren.

Läs mer

Miljö och hållbarhet

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer