Om Vida Energi

En av landets stora aktörer inom biobränsle.

Vida Energi är en av landets stora aktörer inom biobränsle och leder koncernens satsning på bioenergimarknaden. Genom att tillvarata de produkter som uppstår både vid avverkning och vid vidareförädling i sågverken kan dessa förädlas till förnybar energi i form av energimässigt effektiva produkter som t ex skogsflis, stamvedsflis och pellets. Verksamheten rymmer inköp, förädling, lagerhållning och försäljning.

Vida Energi startade 2003 med uppdraget ”att återvinna sågverkens biprodukter”. Biprodukterna består av flis, bark och kutterspån från virkesförädling. Numera är verksamheten en helhetsfunktion för att ta till vara och omsätta alla biprodukter som uppstår i en modern sågverksindustri. Detta omfattar även avverkningsrester, stamdelar och brännved. En stor del av verksamheten sköts därför på avverkningsplatsen eftersom logistiken är en avgörande faktor för begränsa den negativa påverkan på miljön. Mycket av bolagets omsättning kommer lokalt från våra 12 egna sågverk där egen uppvärmning, tork och hetvatten produceras. Övrig produktion säljs till värmeverk och sågverksflisen säljs till extern massa-och pappersindustri.

Vida Energi är också en av landets största leverantörer av högklassig pellets. Med en årlig produktion om ca 65 000 ton levererar Vida Energi pellets till större delen av södra Sverige. Vida Stallströ är en annan uppskattad produkt som tillverkas på anläggningen i Hok. Det är en ren produkt av kutterspån som är optimal för hygien och renhållning i stall.

Vision

Vida Energi har som mål att bli en ledande aktör inom förnybara bränslen som tillsammans samverkar för att skapa en uthållig näringsgren som bidrar positivt till ett grönare samhälle. I vårt arbete kommer därför resurser satsas på att utveckla och förfina tekniker för ökat energiuttag, förbättrade produktionsmetoder, logistik och distribution. Samarbete med forskare och högskolor ska garantera att varje investering bidrar till detta med bästa möjliga miljökalkyl.

Kontakta Vida

Det är enkelt att samarbeta med Vida. Vi hjälper dig att hitta rätt kontakt.

VIDA ENERGI I SIFFROR

GROT/Skogsflis

400 000 m3s

2 miljarder

Omsättning i SEK

Vida Pellets

65 000 ton pellets

Vida Stallströ/Vida Lantbrukströ

2,5 miljoner spånbalar

35

Antal anställda

1

Antal enheter

Se våra filmer

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor.

Vida Energi AB

Sågverksvägen 567 93 Hok 0393-216 50

Skicka mejl Arrow icon

Erik Dahl

Vice koncernchef, VD Vida Energi AB

0472-439 40 070-826 64 36

Skicka mejl Arrow icon

Sandor Szucs

Platschef

0705504958

Skicka mejl Arrow icon

Daniel Dalengård

Transportledare

0393-21654

Skicka mejl Arrow icon

Therése Lindberg

Kontorschef och administration

0393-216 55 070-528 63 29

Skicka mejl Arrow icon

Emelie Wallin

Säljare

0393-21656

Skicka mejl Arrow icon

Sandra Adolfsson

Transport/Försäljnings administratör

0393-21652

Skicka mejl Arrow icon

Ivona Karlsson

Ordermottagning/reception

0393-21650

Skicka mejl Arrow icon

Vida Energi AB

0393-216 50

Skicka mejl Arrow icon

Erik Dahl

Vice koncernchef, VD Vida Energi AB

0472-439 40 070-826 64 36

Skicka mejl Arrow icon

Jennie Tholin

Biobränslechef

0370-33 99 63 073-093 99 63

Skicka mejl Arrow icon

Mårten Karlsson

Logistiker Väst

070-7147113

Skicka mejl Arrow icon

Patrik Jansson

Logistiker Öst/Syd

070-8528613

Skicka mejl Arrow icon

Lina Davidsson

Fakturering/administration

0370-339920

Skicka mejl Arrow icon

Jenny Enoksson

Administration

+46 37 033 99 88

Skicka mejl Arrow icon