Om Vida Energi

Om Vida Energi

En av landets stora aktörer inom biobränsle.

Vida Energi är en av landets stora aktörer inom biobränsle och leder koncernens satsning på bioenergimarknaden. Genom att tillvarata de produkter som uppstår både vid avverkning och vid vidareförädling i sågverken kan dessa förädlas till förnybar energi i form av energimässigt effektiva produkter som t ex skogsflis, stamvedsflis och pellets. Verksamheten rymmer inköp, förädling, lagerhållning och försäljning.

Vida Energi startade 2003 med uppdraget ”att återvinna sågverkens biprodukter”. Biprodukterna består av flis, bark och kutterspån från virkesförädling. Numera är verksamheten en helhetsfunktion för att ta till vara och omsätta alla biprodukter som uppstår i en modern sågverksindustri. Detta omfattar även avverkningsrester, stamdelar och brännved. En stor del av verksamheten sköts därför på avverkningsplatsen eftersom logistiken är en avgörande faktor för begränsa den negativa påverkan på miljön. Mycket av bolagets omsättning kommer lokalt från våra 9 egna sågverk där egen uppvärmning, tork och hetvatten produceras. Övrig produktion säljs till värmeverk och sågverksflisen säljs till extern massa-och pappersindustri.

Vida Energi är också en av landets största leverantörer av högklassig pellets. Med en årlig produktion om ca 65 000 ton levererar Vida Energi pellets till större delen av södra Sverige. Vida Stallströ är en annan uppskattad produkt som tillverkas på anläggningen i Hok. Det är en ren produkt av kutterspån som är optimal för hygien och renhållning i stall.

Vision

Vida Energi har som mål att bli en ledande aktör inom förnybara bränslen som tillsammans samverkar för att skapa en uthållig näringsgren som bidrar positivt till ett grönare samhälle. I vårt arbete kommer därför resurser satsas på att utveckla och förfina tekniker för ökat energiuttag, förbättrade produktionsmetoder, logistik och distribution. Samarbete med forskare och högskolor ska garantera att varje investering bidrar till detta med bästa möjliga miljökalkyl.

  • Kontakta Vida

    Det är enkelt att samarbeta med Vida. Vi hjälper dig att hitta rätt kontakt.

    Kontakta oss

Vida Energi i siffror

1 200 miljoner

Omsättning i SEK

1

Antal enheter

30

Antal anställda

Vida Pellets

65 000 ton pellets

Vida Stallströ/Vida Lantbrukströ

1,8 miljoner spånbalar

GROT

2 miljoner m3s biprodukter och energiflis

Webbutik

Webbutik

Handla bränslepellets och djurströ.

Läs mer
Nyhet!

Nyhet!

Nu finns vår pellets även i en lättare påse med handtag.

Gå till webbutiken

Se våra filmer

Lediga tjänster

Administratör

Administratör

Vida Energi | Hok

Till vår enhet i Hok söker vi nu en Administratör

Läs mer

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor.

Vida Energi AB

Sågverksvägen
567 93 Hok
0393-216 50
Ströprodukter och bränslepellets

Erik Dahl

Vice koncernchef, VD Vida Energi AB
0472-439 40
070-826 64 36

Andreas Schoeneck

Platschef
070-550 24 79

André Petersson

Säljare
070-352 16 56

Therése Lindberg

Kontorschef och administration
0393-216 55
070-528 63 29

Emelie Wallin

Transportledare
0393-216 54

Sofie Bang

Order och administration
0393-21650
Stäng
Skogsbränsle och biprodukter

Våra verksamheter

Biobränsle

Biobränsle

Miljövänlig energi där varje flisa tas tillvara.

Läs mer
Ströprodukter

Ströprodukter

Naturligt djurströ – bra för miljön, bra för djuren.

Läs mer
Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer