Skogsägare

Vida är en professionell samarbetspartner för dig som äger och brukar skog.

Skog är spännande. Du som skogsägare har alla möjligheter att styra och utveckla din skog utifrån dina personliga intressen och värderingar. För bästa ekonomiska utveckling krävs löpande underhåll och skötsel. Föryngring, röjning, gallring, slutavverkning, dikesrensning, skogsbilvägar och mycket annat. Behöver du hjälp eller rådgivning? Vi hjälper dig att öka avkastningen på din skogsfastighet.

Att äga och sköta om sin skog är något som många ser som ett privilegium. Möjligheten att ströva runt i sin egen skog eller att lägga en dag i skogen på att röja eller gallra kan också vara ett bra tillfälle till avkoppling. Kanske bor du inte på din fastighet och har ingen möjlighet att planera och sköta den skogliga skötseln själv? Eller kanske saknar du tiden och kunskapen? Genom olika val kan du påverka lönsamheten på ditt skogsbruk och du bestämmer själv hur aktiv du vill vara. Oavsett vilka val du gör så arbetar Vida för att göra det enkelt för dig att äga, sköta och sälja skog.

Sälja skog & virke

Sälja skog & virke

Vida köper din skog. Planera avverkningen för bästa avkastning.

Läs mer
Skogsskötsel & rådgivning

Skogsskötsel & rådgivning

Rätt åtgärder ökar värdet på din skog.

Läs mer
Lyssna på Vidas podd

Växande värden

Podcast om skogen med Vida

Lyssna här

Se våra filmer om modernt skogsbruk

Nyheter

Priser för timmer är

Priser för timmer är "all time high"

2023-02-24

Är det tid att avverka nu eller inte? Vi frågade vår VD på Vida Skog, Jörgen Henriksson, som ansvarar för inköp av allt virke till Vida.

Läs mer
Att tänka på vid stormskadad skog

Att tänka på vid stormskadad skog

2023-02-08

Att arbeta i stormfälld skog är bland det farligaste arbete du kan utföra i skogen. Det kräver att du har rätt utbildning och goda färdigheter. Att låta någon med maskin och rätt kunskap och erfarenhet göra arbetet är det säkraste sättet att hantera situationen.

Läs mer
Vikten av markberedning

Vikten av markberedning

2022-12-08

Det finns många fördelar med att markbereda. När du markbereder förbättrar du plantornas möjligheter att överleva och växa.

Läs mer
Regeringen ändrar skyddet för fåglar i artskyddsförordningen

Regeringen ändrar skyddet för fåglar i artskyddsförordningen

2022-09-08

Regeringen har beslutat att ändra artskyddsförordningen på så sätt att skyddet för vilda fåglar motsvarar det krav på minsta skydd som EU:s fågeldirektiv ställer på Sverige, ett beslut som Vida välkomnar.

Läs mer
Vad innebär LULUCF?

Vad innebär LULUCF?

2022-06-08

Många av förslagen i EU-kommissionens nya klimatpaket har väckt stor debatt. Ett av förslagen, LULUCF, innebär betydande förändringar av den förordning som hanterar markanvändning inom EU. Här ökar kommissionen fokus på skogen som kolsänka och presenterar förslag som riskerar att begränsa skogsbruket för att få fler träd att lämnas kvar i skogen.

Läs mer
Hantering av plantor

Hantering av plantor

2022-05-05

Plantor är levande material som måste behandlas varsamt. Felaktig hantering under transport, mellanlager eller på hygget kan förstöra många föryngringar. Här har vi samlat några goda råd att tänka på vid hantering av plantor och plantering.

Läs mer
EU:s taxonomi för hållbara finanser

EU:s taxonomi för hållbara finanser

2022-02-23

Det är just nu många förslag som hanteras i Bryssel som rör det svenska skogsbruket. Taxonomin är en av dessa.

Läs mer
Vida och miljön

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer

Kontakta oss

Vida är en professionell samarbetspartner för dig som äger och brukar skog. Tveka inte att höra av dig med dina frågor.

Vida Skog AB

Box 100
342 21 ALVESTA
0472-439 10

Hitta din lokala virkesinköpare

Administration och logistik
Inköpskontor