Skogsägare

Vida är en professionell samarbetspartner för dig som äger och brukar skog.

Skog är spännande. Du som skogsägare har alla möjligheter att styra och utveckla din skog utifrån dina personliga intressen och värderingar. För bästa ekonomiska utveckling krävs löpande underhåll och skötsel. Föryngring, röjning, gallring, slutavverkning, dikesrensning, skogsbilvägar och mycket annat. Behöver du hjälp eller rådgivning? Vi hjälper dig att öka avkastningen på din skogsfastighet.

Att äga och sköta om sin skog är något som många ser som ett privilegium. Möjligheten att ströva runt i sin egen skog eller att lägga en dag i skogen på att röja eller gallra kan också vara ett bra tillfälle till avkoppling. Kanske bor du inte på din fastighet och har ingen möjlighet att planera och sköta den skogliga skötseln själv? Eller kanske saknar du tiden och kunskapen? Genom olika val kan du påverka lönsamheten på ditt skogsbruk och du bestämmer själv hur aktiv du vill vara. Oavsett vilka val du gör så arbetar Vida för att göra det enkelt för dig att äga, sköta och sälja skog.

Vida Skog AB

Box 100
342 21 ALVESTA
0472-439 10
Sälja skog & virke

Sälja skog & virke

Vida köper din skog. Planera avverkningen för bästa avkastning.

Läs mer
Skogsskötsel & rådgivning

Skogsskötsel & rådgivning

Rätt åtgärder ökar värdet på din skog.

Läs mer
Lyssna på Vidas podd

Växande värden

Podcast om skogen med Vida

Lyssna här

Se våra filmer om modernt skogsbruk

Nyheter

Rönn – ett spritt lövträd

Rönn – ett spritt lövträd

2022-11-01

Vi hyllar skogen! Temat på årets kalender är våra svenska träd.

Läs mer
Lönn – lösnäsans träd

Lönn – lösnäsans träd

2022-10-03

Vi hyllar skogen! Temat på årets kalender är våra svenska träd.

Läs mer
Regeringen ändrar skyddet för fåglar i artskyddsförordningen

Regeringen ändrar skyddet för fåglar i artskyddsförordningen

2022-09-08

Regeringen har beslutat att ändra artskyddsförordningen på så sätt att skyddet för vilda fåglar motsvarar det krav på minsta skydd som EU:s fågeldirektiv ställer på Sverige, ett beslut som Vida välkomnar.

Läs mer
Alm – trädet med unikt sträva blad

Alm – trädet med unikt sträva blad

2022-09-08

Vi hyllar skogen! Temat på årets kalender är våra svenska träd.

Läs mer
Ask – världsträdet Yggdrasil

Ask – världsträdet Yggdrasil

2022-08-01

Vi hyllar skogen! Temat på årets kalender är våra svenska träd.

Läs mer
Vad innebär LULUCF?

Vad innebär LULUCF?

2022-06-08

Många av förslagen i EU-kommissionens nya klimatpaket har väckt stor debatt. Ett av förslagen, LULUCF, innebär betydande förändringar av den förordning som hanterar markanvändning inom EU. Här ökar kommissionen fokus på skogen som kolsänka och presenterar förslag som riskerar att begränsa skogsbruket för att få fler träd att lämnas kvar i skogen.

Läs mer
Nu svärmar granbarkborren

Nu svärmar granbarkborren

2022-06-14

Våren 2022 har varit kall. Dagar med sommarvärme har varit få och granbarkborren vaknade lite senare än tidigare år. Nu är den dock i gång och det är av yttersta vikt att inspektera sin skog för att se om man har några skador.

Läs mer
Hantering av plantor

Hantering av plantor

2022-05-05

Plantor är levande material som måste behandlas varsamt. Felaktig hantering under transport, mellanlager eller på hygget kan förstöra många föryngringar. Här har vi samlat några goda råd att tänka på vid hantering av plantor och plantering.

Läs mer
EU:s taxonomi för hållbara finanser

EU:s taxonomi för hållbara finanser

2022-02-23

Det är just nu många förslag som hanteras i Bryssel som rör det svenska skogsbruket. Taxonomin är en av dessa.

Läs mer
Stopp för skogsbruk leder till ökad mängd koldioxid i atmosfären

Stopp för skogsbruk leder till ökad mängd koldioxid i atmosfären

2021-07-02

Skogsindustrierna presenterar en analys av hur skogsbruket påverkar koldioxidkoncentrationen i atmosfären på kort och lång sikt.

Läs mer
Vida och miljön

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer

Kontakta oss

Vida är en professionell samarbetspartner för dig som äger och brukar skog. Tveka inte att höra av dig med dina frågor.

Vida Skog AB

Box 100
342 21 ALVESTA
0472-439 10

Hitta din lokala virkesinköpare

Administration och logistik
Inköpskontor