Om Vida AB

En global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog.

Vida är en global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog. Koncernen har cirka 1 600 anställda på 24 produktionsanläggningar varav 12 sågverk. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. 88 procent av Vidas sågade trävaror exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Försäljningen av sågade trävaror sker via försäljningsbolaget Vida Wood.

Verksamheten omfattar även emballagetillverkning, strö- och pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning.

Industrierna är strategiskt belägna nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland. Vida köper huvuddelen av råvaran från privata skogsägare via det egna inköpsbolaget, Vida Skog. Totalt anskaffas ca 5 miljoner m3fub årligen. Koncernen har de senaste åren kraftigt specialiserat de olika enheterna för att minska kostnaderna i en allt mer konkurrensutsatt global marknad. Stora satsningar på logistik med bland annat egna tåg, egna distributionslager och försäljningskontor i en rad länder har också genomförts under de senaste åren.

Kontakta Vida

Det är enkelt att samarbeta med Vida. Vi hjälper dig att hitta rätt kontakt.

VIDA AB I SIFFROR

13 miljarder

Omsättning i SEK

88 %

Export

Vidas sågverk

2 800 000 m3 produktion och försäljning varav 90 % vidareförädlas

ca 1600

Antal anställda

Vida Building

Ca 20 villor och 300 lägenheter per år

Vida Packaging

2.3 miljoner pallar 3.2 miljoner pallkragar 200.000 kabeltrummor

Vida Energi

2,5 miljoner m3s biprodukter för energiändamål 65.000 ton pellets, 2 miljoner spånbalar

AKTUELLT FRÅN VIDA AB

Vidas bokslutskommuniké 2023

2023 har varit ett utmanade år både gällande tillgång på råvara samt en sjunkande efterfrågan på sågade trävaror i världen, och trots det gör Vida ett stabilt resultat.

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor.

Vida AB

Box 100 / Lyckegårdsvägen 3 342 21 Alvesta 0472-439 00

Skicka mejl Arrow icon

Måns Johansson

Koncernchef

0472-439 22 070-535 88 25

Skicka mejl Arrow icon

Erik Dahl

Vice koncernchef, VD Vida Energi AB

0472-439 40 070-826 64 36

Skicka mejl Arrow icon

Bernt Svensson

Ekonomichef

0472-439 45 070-550 43 04

Skicka mejl Arrow icon

Camilla Milton

Personalchef

0472-439 26

Skicka mejl Arrow icon

Karl-Johan Löwenadler

VD Vida Wood AB

0472-439 24 070-670 51 13

Skicka mejl Arrow icon

Jörgen Henriksson

VD Vida Skog AB

035- 641 51 073- 506 41 51

Skicka mejl Arrow icon

Claes Arvidsson

VD Vida Packaging AB

0370-33 99 05 070-330 52 29

Skicka mejl Arrow icon

Christian Drott

COO Vida AB

0472- 439 21 070-639 30 55

Skicka mejl Arrow icon

Robert Klitsch

VD Vida Alvesta AB

+46 472 364 12 +46 73 815 08 11

Skicka mejl Arrow icon

Magnus Petersson

VD Vida Bruza AB

070- 324 13 95

Skicka mejl Arrow icon

Anders Sundqvist

VD Vida Tranemo AB

0325-473 90 070-550 29 24

Skicka mejl Arrow icon

Rikard Andersson

VD Vida HN AB

0451-451 01 070-555 37 22

Skicka mejl Arrow icon

Christian Andersson

VD Vida Vislanda AB

070-524 28 28

Skicka mejl Arrow icon

Magnus Bodare

VD Vida Borgstena AB

0332-331 60 070-826 34 60

Skicka mejl Arrow icon

Jan Liljegren

VD Vida VMO AB

0492-503 02

Skicka mejl Arrow icon

Henrik Thuresson

VD Vida Urshult AB, VD Vida Building AB

0470-70 28 36

Skicka mejl Arrow icon

Anders B. Andersson

VD Vida Nössemark

073-079 86 23

Skicka mejl Arrow icon

Peter Ottosson

VD Vida Hestra AB

0371-602 65 070-258 65 50

Skicka mejl Arrow icon

Marie Hjortstam

Miljöchef

0472-439 57

Skicka mejl Arrow icon

Jonas Axelsson

Teknisk chef

0472-16554 070-6011395

Skicka mejl Arrow icon

Joanna Kron

Kommunikationschef

0472-165 11 073-021 31 16

Skicka mejl Arrow icon

Daniel Wilén

IT-chef

0472-165 21

Skicka mejl Arrow icon