Vida Pellets

Vida Pellets

Bränslepellets med högt energivärde av prima svensk skogsråvara.

Vida Pellets är en högklassig värmepellets av prima svensk skogsråvara. Beställ i vår webbutik och få fri hemleverans eller handla hos din närmaste återförsäljare.

Vidas träpellets är en förnybar produkt som ingår i naturens kretslopp. Tillverkad av 100 % kutterspån, inga tillsatser, vilket ger högt energivärde och minimalt med aska och sintring. Det gör Vida Pellets mycket skonsam mot din brännare.

Köp pellets i webbutiken

Beställ din Vida Pellets snabbt och smidigt i vår webbutik.

Pellets - En god investering

Med Vidas värmepellets får du skön värme till låg kostnad. Uppvärmning med träpellets är en investering som betalar sig. Investeringskostnaden för att förbereda för pelletseldning och installera panna är förhållandevis låg men varierar beroende på vilken värmekälla du haft tidigare. Lägre driftskostnad, liten investering och jämnare värme är några kommentarer som vi ofta får från våra kunder. Ser du dessutom till hela bilden av investeringskostnader, driftskostnader och miljöbelastning är eldning med värmepellets överlägsen.

Pellets har en klar fördel ur miljöhänseende då det är en förnyelsebar energikälla som produceras i Sverige. När du eldar pellets lämnar du ett negativt koldioxidavtryck. Det är positivt. Förbränningen av pellets ger heller ingen synlig rök eller noterbar lukt som kan störa grannar.

Vida tar hand om hela stocken

Pellets är ett bränsle från vår i särklass största förnyelsebara resurs; skogen. Ingen skog avverkas bara för att bli pellets. Vida tar hand om hela stocken. När träd sågas till virke tar vi hand om sågspånet och med nästan uteslutande förnybar energi tillverkar vi pellets med hög och jämn kvalitet. Innehållet i vår bränslepellets är pressat spån av gran från svenska skogar. För att minska vårt avtryck på miljö tillverkas vår pellets enbart av restprodukter från våra närliggande sågverk. Vida Pellets är helt och hållet en ren naturprodukt utan tillsatser, vilket ger högt energivärde och minimalt med aska och sintring. Det gör Vida Pellets mycket skonsam mot din brännare.

För varje träd Vida avverkar planteras minst två nya. Med vår pellets kan du känna dig trygg att du gör ett smart och hållbart val.

Hur ska jag förvara mina pellets?

Pellets ska förvaras svalt och torrt, helst i ett för ändamålet avsett pelletsförråd.

Fri leverans hem till dig

Vida är en av landets största leverantörer av högklassig pellets. Vida Pellets tillverkas på vår anläggning i Hok och levereras med egen distribution till större delen av södra Sverige.

Våra bilar levererar på pall direkt hem till dig inom vårt leveransområde. Vi levererar inom 10 arbetsdagar efter beställning och ombesörjer lossning på plats med truck. Alltid fri leverans och avisering dagen före.

För Vida är det viktigt med hållbara leveranser och vi tar ansvar för vår miljöpåverkan och våra utsläpp. Vida väljer det drivmedel som har minst negativ klimatpåverkan och använder därför ”Evolution Diesel” från Preem. Bränslet kan minska de fossila CO2-utsläppen med upp till 25 %.

Torra fakta

• Energivärde ca 4,86 MWh/ton
• Fukthalt ca 8 %
• Askhalt ca 0,3 %
• Asksmältpunkt >1550 °C

Vida Pellets produceras i småsäck, 8 mm, 16 kg/säck. Levereras på pall med 832 kg/pall. 

Tänk på att

• Pelletsbrännaren mår bra av en service gjord av en fackman.
• Stabil förbränning uppnås bäst när man då och då rengör förrådet mellan påfyllningar.
• 1 mm sot på vattenmantlad yta i din panna ger 10 % sämre verkningsgrad. Det finns pelletssystem som är helt automatiska.

Hitta återförsäljare

Du hittar våra återförsäljare nedan.

Kontakt och återförsäljare

Vi svarar på dina frågor om bränslepellets från Vida.

Vida Energi AB

Sågverksvägen
567 93, Hok
0393-216 50
vida.energi@vida.se
Bränslepellets

Erik Dahl

Vice koncernchef, VD Vida Energi AB
0472-439 40
070-826 64 36

Therése Lindberg

Kontorschef och administration
0393-216 55
070-528 63 29

Emelie Wallin

Säljare
0393-21656
Stäng
Återförsäljare av bränslepellets – Sverige
Återförsäljare av bränslepellets – Danmark