Biobränsle

Energieffektivt biobränsle av biprodukter från skogsindustrin.

Vida är en av landets stora aktörer inom biobränsle. Vi tar tillvara alla biprodukter som uppstår vid avverkning och vidareförädling i våra sågverk och omvandlar till förnybar energi. Det innebär att varje flisa från skogen tas tillvara.

Biprodukterna från skogen består av grot och energived som flisas och säljs till värmeverk. Från sågverken blir det bark, sågspån och flis. Barken säljs till värmeverk och sågspån till värmeverk och pelletsindustrin. Från hyvlerierna kommer det kutterspån som levereras till Vidas fabrik i Hok där det produceras högklassigt stallströ och energieffektiv bränslepellets. Vidas nio moderna sågverk producerar sin egen förnybara energi till uppvärmning, tork och hetvatten. Biobränsle som inte behövs i den egna verksamheten går vidare till värmeverk och pelletsindustrin.

  • Kontakta Vida

    Det är enkelt att samarbeta med Vida. Vi hjälper dig att hitta rätt kontakt.

    Kontakta oss

Webbutik

Handla bränslepellets och djurströ.

Läs mer

Bränslepellets

Bränslepellets med högt energivärde av prima svensk skogsråvara.

Läs mer

Skogsbränsle och biprodukter

Miljövänlig energi där varje flisa tas tillvara från avverkning och förädling.

Läs mer

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer

Kontakta oss

Vi berättar mer om hur Vida omvandlar skogens biprodukter till biobränsle.

Vida Energi AB

Äspåsvägen 20, 335 03 Hestra
Sågverksvägen, 560 13 Hok,
0393-216 50
Bränslepellets
Återförsäljare av bränslepellets - Sverige
Återförsäljare av bränslepellets – Danmark