Integritetspolicy

På Vida är vi måna om att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi på Vida är måna om att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av det har vi tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur och varför denna hantering sker. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Målgrupp

Vår policy gäller dig som vi har, eller skulle vilja ha, en affärsmässig relation med. Den berör också dig som väljer att söka kontakt med oss i ett ärende som kräver återkoppling eller väljer att delta i våra event och tävlingar.

De uppgifter vi sparar och varför

Vi sparar enkom de uppgifter vi anser oss behöva för att hantera vår affärsmässiga relation, för att skicka ut relevant information och erbjudanden, för att kunna återkoppla i ett ärende samt tillhandahålla hög service.

Vi lagrar i första hand de uppgifter du själv valt att lämna, utöver det hämtar vi uppgifter från olika register så som fastighetsregistret samt offentlig företagsinformation.

Vi bedömer att vårt intresse av att behandla personuppgifter om dig väger tyngre än det intrång i den personliga integ- riteten som behandlingen innebär.

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänseende till ändamålet.

Vi skyddar dina personuppgifter

Du kan vara trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett professionellt sätt. Vi använder oss av den senaste tekniken för att förhindra dataintrång och vidarespridning. Dina personuppgifter hanteras enbart av de personer hos oss som krävs för ändamålet. Ibland kan vi behöva lämna dina uppgifter till någon av våra samarbetspartners. Dessa är då bundna av sekretssavtal och agerar i egenskap av under- biträden som behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter. Du kan också begära rättelse eller radering. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig har vi rätt att ta ut en skälig avgift eller avstå från att tillmötesgå din begäran. Du har också rätt att avstå från vår direktmarknadsföring.

Vill du ha hjälp med något av ovan skickar du en skriftlig begäran till adressen nedan. Vi åtgärdar din begäran inom skälig tid.

Vida AB GDPR
Box 100
342 21 Alvesta

Antagen av Vidas ledningsgrupp 2018-05-25