Vida sponsrar lokalt

Vida sponsrar lokalt

På Vida tar vi vårt lokala engagemang på allvar.

Vida är inget vanligt företag. Vi vill ta ansvar för platserna vi finns på och verka för en levande landsbygd där man kan leva och bo på samma villkor som i övriga Sverige. Vi tar vårt lokala engagemang på allvar och vi försöker fördela vår sponsring på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt.

Vi kan inte vara med och stödja allt. Därför har vi klara mål med vår sponsring – vi ska uppfattas som en positiv kraft i vårt verksamhetsområde och bidra till en levande landsbygd. Vi vill också skapa kännedom och stärka vårt varumärke. Sponsringen ska vara till nytta för företaget, våra medarbetare och/eller våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Villkor för Vidas sponsring

Vi känner oss stolta när vi bidrar till framgångar och förbättringar inom de områden vi sponsrar. Men sponsring är ett ömsesidigt ansvar och samarbete. Vår sponsring ska:
• Skapa god PR och stärka Vidas varumärke. Varumärket ska få en mycket god exponering.
• Nå breda grupper i samhället, med fokus på barn och ungdomar.
• Resultera i lokal nytta för bygden och skogsägarna i form av aktiviteter och affärer.
• Präglas av hög kvalitet genom samarbeten med seriösa partners.
• Vara långsiktig.

Mervärden för Vida

Vi vill att vår sponsring ska synas och innehålla mervärden för Vida genom exempelvis:
• Att vår logotyp syns i sponsorpartners marknadsföring och webbplats.
• Att vi har möjlighet till exponering på plats vid större evenemang för att till exempel möta publik, ungdomar, föräldrar och medlemmar.
• Att vi har rättighet att omnämna sponsorpartnern i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår webbplats och i sociala medier.

Vi sponsrar inte:

• Passiv och rutinmässig sponsringsverksamhet.
• Extrema verksamheter som strider mot Vidas värderingar kring etik, moral och miljö.
• Enskilda individer utan stor spridningsmöjlighet.
• Riskfyllda verksamheter som exempelvis vissa motor-, äventyrs- och kampsporter.
• Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön.
• Verksamheter med osund ekonomi.
• Föreningar eller verksamheter med partipolitisk eller religiös verksamhet.

Så här ansöker du om sponsring

 1. Skicka in ansökan under november

  Under hela november är ansökningsperioden öppen och föreningar är välkomna att skicka in ansökningar om sponsring. Ansökning sker endast via formulär här på denna sida. Formuläret är synligt endast under november månad.

 2. Svar ges i december

  I december får föreningen svar på om sponsringen har beviljats för det kommande året.

 3. Skicka faktura i januari

  I januari skickar föreningen en faktura för den beviljade sponsringen.

 

Återbetalning

Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska eventuell utbetald sponsring återbetalas. Samma sak gäller för föreningar och organisationer som upphör med sin verksamhet under pågående avtalsperiod.

 


 

För frågor går det bra att kontakta:
Joanna Kron, joanna.kron@vida.se

 • Kontakta Vida

  Det är enkelt att samarbeta med Vida. Vi hjälper dig att hitta rätt kontakt.

  Kontakta oss

Vida och miljön

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer

Vida AB

Box 100 / Lyckegårdsvägen 3
342 21 Alvesta
0472-439 00