Vida och miljön

Vida använder träd som råvara, ett förnyelsebart material.

Vida använder träd som råvara, ett förnyelsebart material som fortsätter att binda kolet i långlivade produkter. Alla övriga biprodukter som erhålls från stocken används också. Ett mycket hållbart och klimatsmart alternativ.

Lite förenklat är det så att växande skog tar upp koldioxid. I Sverige, där vi verkar, planteras det minst två träd för varje avverkat. Våra långlivade produkter, framförallt konstruktionsvirke, binder sedan kolet under hela sin livslängd. Övriga produkter såsom pallar, kabeltrummor, stallströ och cellulosaflis binder kol under en kortare period. Från det material som blir bränsle återgår bunden kol till atmosfären som koldioxid. Erhållen energi används vid de egna produktionsenheterna, för torkning av virke och uppvärmning av lokaler, men också för uppvärmning av många bostäder.

Vida skapar ännu mer skillnad genom att föra över transporter till järnväg om möjligt. Transport på järnväg istället för lastbil reducerar koldioxidutsläppet för varje transporterad kubikmeter.

VIDAS MILJÖKARTA – VI TAR HAND OM HELA STOCKEN