Vida gör skillnad

På Vida tar vi socialt ansvar. Vi vill vara en god affärspartner, attraktiv arbetsgivare och engagerad aktör i samhället.

Vi ser vikten av en levande landsbygd som är attraktiv att bo på

Vida är en stor arbetsgivare med ca 1600 anställda fördelat på ett 20-tal mindre orter. Varje Vida-anställd skapar indirekt sysselsättning för ytterligare 3-4 personer. Vi har ett stort socialt ansvar och arbetar ständigt med att stärka vårt lokala engagemang.

Vi på Vida vill vara med och säkerställa att det finns skogliga utbildningar för våra ungdomar. Därför är Vida sedan hösten 2013 delägare i RyssbyGymnasiet som erbjuder utbildningar inom bland annat Skogsbruk.

Läs mer om Ryssbygymnasiet

Vår verksamhet är viktig för den svenska välfärden

Vida står för ca 17 % av Sveriges export av trävaror. Vår exportintäkt är cirka 36 miljoner kronor per dag. Genom att bruka och ta vara på våra skogliga tillgångar skapar vi växande värden för dig som skogsägare, för den svenska välfärden via industrin och inte minst för miljön.

Vår verksamhet är en viktig pusselbit för ett bättre klimat

Vi brukar skogen – vi förbrukar den inte. Skogen och produkter från skogen binder koldioxid och minskar växthuseffekten. Råvaran är förnybar, produkterna återvinningsbara och går aldrig till deponi utan ger ny energi. Skogen är en fantastisk tillgång om vi fortsätter att bruka den som vi gör, på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Här kan du läsa mer om Vidas miljöarbete.

Vi vill sprida glädje och uppfylla drömmar

Det känns fantastiskt att ha möjlighet att sponsra 100-tals lokala föreningar och även på andra sätt kunna bidra till välgörande ändamål. Vida värderar ständigt hur vi på bästa sätt kan vara med och sprida glädje, uppfylla drömmar och göra skillnad.

Här kan du ansöka om sponsring.

Integritetspolicy

På Vida är vi måna om att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Se vår film om lokalt engagemang