Vida och miljön

Vida och miljön

Vida använder träd som råvara, ett förnyelsebart material.

Vida använder träd som råvara, ett förnyelsebart material som fortsätter att binda kolet i långlivade produkter. Alla övriga biprodukter som erhålls från stocken används också. Ett mycket hållbart och klimatsmart alternativ.

Lite förenklat är det så att växande skog tar upp koldioxid. I Sverige, där vi verkar, planteras det minst två träd för varje avverkat. Våra långlivade produkter, framförallt konstruktionsvirke, binder sedan kolet under hela sin livslängd. Övriga produkter såsom pallar, kabeltrummor, stallströ och cellulosaflis binder kol under en kortare period. Från det material som blir bränsle återgår bunden kol till atmosfären som koldioxid. Erhållen energi används vid de egna produktionsenheterna, för torkning av virke och uppvärmning av lokaler, men också för uppvärmning av många bostäder.

Vida skapar ännu mer skillnad genom att föra över transporter till järnväg om möjligt. Transport på järnväg istället för lastbil reducerar koldioxidutsläppet för varje transporterad kubikmeter.

Vidas miljökarta – Vi tar hand om hela stocken

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vidas miljöpolicy genomsyrar varje beslut.

Läs mer
Certifieringar

Certifieringar

Det är en självklarhet att vi brukar våra skogar uthålligt.

Läs mer
Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Vidas verksamhet utgår från en förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar råvara.

Läs mer
Vad händer med skogen och klimatet

Vad händer med skogen och klimatet

Vad händer med klimatet och hur påverkar det vår skog?

Läs mer
Skog för en hållbar framtid

Skog för en hållbar framtid

Forskning visar många nytänkande användningsområden för trä som framtidsmaterial.

Läs mer
Vida gör skillnad

Vida gör skillnad

På Vida tar vi socialt ansvar. Vi vill vara en god affärspartner, attraktiv arbetsgivare och engagerad aktör i samhället.

Läs mer