Vida och miljön

Vida och miljön

Vida lämnar ett negativt klimatavtryck. Det är positivt.

Hela sågverksindustrin, och inte minst Vida, lämnar ett negativt koldioxidavtryck. Det är positivt. Vi skapar ett nettoupptag. Det betyder att Vidas verksamhet bidrar till att minska mängden koldioxid i atmosfären.

Lite förenklat är det så att växande skog tar upp koldioxid. I Sverige, där vi verkar, planteras det minst två träd för varje avverkat. Även om vi räknar lågt med en relation av ett träd avverkat mot ett planterat som får växa till sin fulla ålder, så lämnar vi ett negativt avtryck. Vår avverkning, produktion och distribution släpper ut mindre koldioxid än vad den växande skogen binder.

Vida skapar ännu mer skillnad genom att föra över transporter till järnväg. Transport på järnväg istället för lastbil reducerar koldioxidutsläppet för varje transporterad kubikmeter. På Vida har vi också byggt upp vårt eget energibolag, Vida Energi, som tar till vara alla biprodukter och skapar utsläppsneutral energi. Energi som värmer våra egna anläggningar, men även många bostäder.

Vidas miljökarta – Vi tar hand om hela stocken

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vidas miljöpolicy genomsyrar varje beslut.

Läs mer
Certifieringar

Certifieringar

Det är en självklarhet att vi brukar våra skogar uthålligt.

Läs mer
Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Vidas verksamhet utgår från en förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar råvara.

Läs mer
Vad händer med skogen och klimatet

Vad händer med skogen och klimatet

Vad händer med klimatet och hur påverkar det vår skog?

Läs mer
Skog för en hållbar framtid

Skog för en hållbar framtid

Forskning visar många nytänkande användningsområden för trä som framtidsmaterial.

Läs mer
Vida gör skillnad

Vida gör skillnad

På Vida tar vi socialt ansvar. Vi vill vara en god affärspartner, attraktiv arbetsgivare och engagerad aktör i samhället.

Läs mer