Skog för en hållbar framtid

Skog för en hållbar framtid

Forskning visar många nytänkande användningsområden för trä som framtidsmaterial.

Att det uråldriga materialet trä kommer fortsätta utvecklas och vara ett välanvänt material även i framtiden, är inte svårt att se. Pågående forskning visar stora och nytänkande användningsområden för vad som framöver kommer bli möjligt att göra med trä.

I många avseenden är det en framtid som redan idag är verklighet eller som är på god väg till att bli. Utöver det har flertalet hälsofördelar uppvisats med skog likväl som att det anses vara ett moderiktigt trendmaterial.

Forskning om framtida material

Forskning pågår kring hur mikroskopiska byggstenar kan urskiljas för att skapa alternativa lösningar till material som metall, plast, glas och cement likväl som till skapandet av material med karaktärsdrag som tidigare inte alls har funnits. Redan idag tillverkas bland annat förpackningar vilka är gjorda av nanocellulosa, vilket är ett material som framställs av fiberväggen från ved. Genom att bryta ner trä till nanocellulosa möjliggörs en mängd användningsområden.

Svenska forskare var tidiga med att studera nanocellulosa och fram till idag har flera olika material och produkter tagits fram. Materialet är ett miljövänligare alternativ till mycket annat men den främsta styrkan är att materialen blir starkare. Till exempel kan det användas som ett alternativ till plast, att skapa konsistens i mat samt för att göra papper starkare. Materialen som tas fram kan också bli genomskinliga, mer vattentåliga och brandsäkrare. På senare tid har nanocellulosa tillverkats i större skala vilket gör att energiförbrukningen blir mindre samt att det blir mer kostnadseffektivt.

Forskning visar ytterligare ett nytänkande användningsområde av trä, nämligen tillverkning av allt från bilbatterier och bilkarosser till drivmedel. Råvaran som gör det möjligt heter lignin vilket är en biprodukt vid tillverkning av pappersmassa, som i dagsläget används som bränsle i pannorna på pappersbruken.

Trä som i trend

I klädindustrin kan det sidenliknande materialet viskos och det mångsidiga materialet lyocell användas. Båda materialen tillverkas av träfibrer från bland annat gran och är ett miljövänligare val istället för bomull. Av dessa två material menar Sveriges Konsumenter att lyocell är bäst ur miljösynpunkt då produktionen kräver mindre energi och det används skonsammare lösningsmedel och kemikalier. Än så länge används viskos i större utsträckning än lyocell i klädindustrin, även om båda går att hitta hos utvalda klädföretag.

Även i länder såsom i Kina har svenskt trä blivit ett trendmaterial som tillfredsställer konsumenternas önskemål då materialet både är hållbart, förnybart och naturligt. På det inflytelserika designevenemanget China Design Trends Gallery som hölls i Shanghai år 2017, fick svensk furu stor uppmärksamhet och ansågs vara ett material som både är lättbearbetat och passande till både industriell produktion och hantverk.

Skogliga hälsofördelar

Sist men inte minst viktigt är de undersökningar som visar att människor mår bättre vid regelbunden vistelse i skog och natur. Miljön i skogen anses vara rogivande och ger en chans för sinnena att koppla av, sänka stressnivåerna och förbättra det psykiska välbefinnandet. Det är också en plats för motion vilket är en viktig del för att upprätthålla en god hälsa.

Skogsstyrelsen beskriver att det på platser såsom på sjukhus och vid olika sorters rehabiliteringar uppvisats tydliga positiva samband av att låta patienterna omges av skogliga miljöer. Att det är hälsosamt att besöka skogen är någonting vi på Vida definitivt också intygar. Och vi är övertygade om att framöver få se många nya material och innovationer med den hållbara, naturliga och förnybara råvaran skogen.

Vad händer med skogen och klimatet

Vad händer med skogen och klimatet

Vad händer med klimatet och hur påverkar det vår skog?

Läs mer
Vida och miljön

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer
Vida gör skillnad

Vida gör skillnad

På Vida tar vi socialt ansvar. Vi vill vara en god affärspartner, attraktiv arbetsgivare och engagerad aktör i samhället.

Läs mer