Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Vidas verksamhet utgår från en förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar råvara.

Vida redovisar fyra prioriterade hållbarhetsområden i sin hållbarhetsrapport:

• Miljö
• Personal
• Sociala förhållanden och mänskliga rättigheter
• Antikorruption

Här kan du läsa Vidas hållbarhetsrapport för 2023 samt revisorns yttrande kring hållbarhetsrapporten.

Vida gör skillnad

Vida gör skillnad

På Vida tar vi socialt ansvar. Vi vill vara en god affärspartner, attraktiv arbetsgivare och engagerad aktör i samhället.

Läs mer