Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Vidas verksamhet utgår från en förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar råvara.

Vida redovisar fyra prioriterade hållbarhetsområden i sin hållbarhetsrapport:

• Miljö
• Personal
• Sociala förhållanden och mänskliga rättigheter
• Antikorruption

Här kan du läsa Vidas hållbarhetsrapport för 2019 samt revisorns yttrande kring hållbarhetsrapporten.

Läs Hållbarhetsrapport 2019 (pdf)Läs Revisorns yttrande (pdf)

Vida gör skillnad

Vida gör skillnad

På Vida tar vi socialt ansvar. Vi vill vara en god affärspartner, attraktiv arbetsgivare och engagerad aktör i samhället.

Läs mer