Våra sågverk

Vidas sågverk är strategiskt belägna nära hållbar svensk skogsråvara.

I Vidakoncernen finns nio sågverk som är tekniskt avancerade och modernt utrustade. Vida sågar drygt 2,7 miljoner m3 fub timmer varje år för förädling vid sågverken i Alvesta, Borgstena, Hjältevad, Hestra, Hästveda, Nössemark, Tranemo, Urshult och Vislanda.

Vida Alvesta

Vida Borgstena

Vida Bruza

Vida HN AB

Vida Hestra

Vida Nössemark

Vida Tranemo

Vida Urshult

Vida Vislanda

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer