Vida Vislanda

Vida Vislanda

På Vidas sågverk i Vislanda sågas och hyvlas grantimmer till konstruktionsvirke. Huvudmarknaderna är Storbritannien och Skandinavien.

Anställda: 80 anställda
Produktion virke/år: 306 000 m3sv

Marknader:
• 36% Storbritannien
• 34% Skandinavien
• 10% USA
• 9% Australien
• 5% Asien
• 4% Tyskland
• 2% Övrig export

Mätstation och timmersortering

Varje dag lossas här cirka 60 bilar med släp grantimmer (motsvarande 9 800 stock/dag). Stockarna mäts och kvalitetsklassas av personal från den oberoende mätningsföreningen Biometria. Denna mätning/klassning utgör grunden för betalning till skogsägaren. Vårt genomsnittliga anskaffningsavstånd är 8 mil. Timret sorteras efter diameter och längd i 37 sågklasser som sågas batchvis.

Såglinje

Sågprocessen inleds med en 3-dimensionell mätning av varje stock. Utifrån detta beräknar datorer hur stocken ska sågas för att uppnå högsta värde på virket ur stocken. Såglinjen producerar i genomsnitt 85 m3sv/tim, men varierar mellan 50-130 m3sv/tim beroende på sågklass. Såglinjen går 2-skift, vilket ger ca 1 450 m3sv virke per dag. Cirka 56% av stockens volym blir virke, cirka 17% sågspån och bark och cirka 27% cellulosaflis som används för papperstillverkning.

Sågspån och bark från processen används som bränsle för uppvärmning av våra lokaler och virkestorkar. I virkestorken blåser fläktar 80 gradig varmluft genom virkespaketen i 2-4 dygn, beroende på dimension.

Hyvleri

Merparten av volymen hyvlas för att uppnå den måttnoggrannhet som krävs för industriellt byggande samt för att få en slätare och mer lätthanterlig yta. År 2008 togs det nya hyvleriet i drift med en hyvel från Kanada av märket Gilbert som har den maximala toppfarten 1 200 löpmeter/minut. Virket sorteras och klassificeras med hjälp av scanningsystemet RS-BoardScannerQ.

I Vislanda produceras årligen ca 308 000 m3hy, motsvarande 66 miljoner löpmeter hyvlat virke.

Marknad

Vislanda producerar i huvudsak konstruktionsvirke som levereras till våra huvudmarknader i Storbritannien, Skandinavien, Australien, USA och Asien. Våra kunder ställer höga krav på leveransnoggrannhet, kvalitet och längd. Paketstorleken anpassas efter kundens önskemål. För att klara detta ställs mycket höga krav på vår planering och logistik, hela vägen från aptering av timmer, genom industrin och ut till kund. Våra varor lastas ut på både lastbil och tåg.

Kontakta oss

Vida Vislanda AB

Västergatan 8
342 50, Vislanda
+46 (0)472-364 00