Vida Tranemo

Vida Tranemo

Vida Tranemo är ett renodlat kubbsågverk med en årskapacitet på 100 000 m3 sågad vara. Här sågas grankubb i 2,45m.
Här finns även en tryckimpregneringsanläggning med en årskapacitet på 80 000 m3.

Kontakta oss

Vida Tranemo AB

Industrigatan 4
514 32, Tranemo
+46 (0)325-473 50