Vida Tranemo

Vida Tranemo

Vida Tranemo AB är ett kubbsågverk som sågar 2,5 m grankubb, framför allt till konstruktionsvirke. Allt virke förutom tunnare brädor hyvlas och 90 % går på export där största marknaderna är US och UK. Vidare har sågverket två impregneringstuber där vi impregnerar ca 50 000 m3 varor från andra sågverk inom Vida-koncernen. Impregnerade varor går i huvudsak till svenska marknaden.

Anställda: 45 anställda
Sågad volym: 100 000 m3
Hyvlad volym: 90 000 m3
Impregnerad volym: 50 000 m3
Produkter: CLS 38x(63-140 mm),  C16 & C24 45x(70-145), 22×100 & 16×75 m.fl.

Marknader:
US, UK, DK, NL, Japan m.fl.

Produktion

Inmätning av timmer sker automatisk via Mabema mätram som skannar av hela bilen med kubb med hjälp av kameror. Därefter sker timmersorteringen där vi sorterar upp kubben i olika diameterstorlekar. Barkning och sågning sker i såghuset där vi sågar och sorterar biprodukter som bark, flis, spån och pinnflis.

Torkning sker i fem kammartorkar och två kanaltorkar.

Vi har en hyvellinje där virket hyvlas och hållfasthetssorteras enligt respektive marknadskrav.

Impregnering sker i två impregneringstuber och virket kommer från andra sågverk inom Vida-koncernen. Det är mestadels furu men även gran som impregneras.

Kontakta oss

Vida Tranemo AB

Industrigatan 4
514 32, Tranemo
+46 (0)325-473 50