Vida Urshult

Vida Urshult

På Vidas sågverk i Urshult sågas och hyvlas 4.9 m grantimmer till konstruktionsvirke. Huvudmarknader är Storbritannien, Japan och USA.

Anställda: 50 anställda
Produktion virke/år: 185 000 m3 (12-13 lass/dag)
Hyvlar/år: 130 000 m3

Marknader:
• 60% Storbritannien
• 15% Japan
• 15% Tyskland
• 10% Övrig export inkl USA

Intagning, mätning och sortering

Mätning och kvalitetsklassning ligger till grund för pris och betalning till skogsägarna. Stockarna kontrolleras, mäts och kvalitetsklassas av Biometria. Det kommer dagligen 25-26 lastbilar med 4.9 m grantimmer, vilket motsvarar 1 500 m3fub/dag.

Sågning

Stockarna avbarkas först så de blir trärena och därefter sker en optisk 2D-mätning av varje stock. Mätvärdena används för att beräkna hur stocken ska sågas för att få ut största möjliga värde. Sågningen sker i 3 olika såggrupper och det sågade virket transporteras på kedjor till ett sorteringsverk där olika dimensioner hamnar i olika fack. Såglinjen kan bearbeta upp till 10 stockar/minut vilket ger ca 925 m3 sågat virke per dag. 70 % av stockens volym blir till virke, 20 % cellulosaflis och resten bark och sågspån. Biprodukterna (bark och sågspån,10 volym-%) används i Vida Urshults eget värmeverk, och cellulosaflis (25 volym-%) går till papperstillverkning.

Torkning

Virket staplas med strö (träribbor) lagda mellan varje lager för att få genomluftning. Virkespaketen körs med truck in i virkestorkarna där fläktar blåser 80-gradig varmluft runt dem i 2-3 dygn. Den relativa fuktigheten sjunker då från 100 % till 18 %. Vida Urshults värmeverk står för uppvärmningen och luften värmeväxlas med hög verkningsgrad.

Hyvling

Det torkade virket är fortfarande grovt i ytan och hyvlas för att ge fina och släta plankor. Hyveln kan köra 175 meter/minut, vilket ger 35 miljoner löpmeter produkt årligen (motsvarande till 88 % av jordens omkrets). Plankorna sänds till antingen direkt till kund efter inpackning i skyddande plast eller sänds de vidare för vattenavvisande impregnering. Hyvelspånen, biprodukterna, används av Vida Energi och blir värmepellets.

Kontakta oss

Vida Urshult AB

Hunnamålavägen 14
362 54, Urshult
+46 (0)477-556 00