Vida HN AB

Vida HN AB

På Vidas sågverk i Hästveda sågas och hyvlas grantimmer till konstruktionsvirke. Huvudmarknaden är Holland.

Produktionen utgörs till största delen av konstruktionsvirke till byggmaterialhandeln. Bland produkterna finns olika typer av reglar, utomhuspaneler, läkt, råspont och emballage.

Anställda: 65 anställda
Produktion virke/år: 225 000 m3sv
Hyvlat/år: 205 000 m3hy

Marknader:
• 60% Holland
• 10% Sverige
• 10% Storbritannien
• 10% Danmark
• 10% Övrig export

Historik Vida HN AB

Sågverket startade 1947 av Harry Nilsson med en enkel sågbänk i Sparrarp.
1965 expanderade företaget och flyttade till Hästveda.
1985 övertog Jörgen Nilsson företaget och fortsatte utveckla teknik och verksamhet.
2011 blev Harry Nilssons sågverk uppköpt av Vida koncernen.

Är du intresserad av att jobba hos oss?
Gör en spontanansökan här!

Mätstation/Timmersortering

Varje dag lossas här ca 45 bil och släp grantimmer (motsvarande 6 500 stock/dag). Stockarna mäts och kvalitetsklassas av personal från den oberoende mätningsföreningen Biometria. Mätning/klassning här utgör grunden för betalning till skogsägaren.

Vårt genomsnittliga anskaffningsavstånd är 6 mil. Timret sorteras efter diameter och längd i 38 sågklasser som sågas batchvis.

Såglinje

Sågprocessen inleds med en 3-dimensionell mätning av varje stock. Utifrån detta beräknar datorer hur stocken ska sågas för att uppnå högsta värde på virket ur stocken. Såglinjen producerar i genomsnitt 65 m3sv/tim, men varierar mellan 35-80 m3sv/tim beroende på sågklass. Såglinjen går i 2-skift, vilket ger ca 1000 m3sv virke per dag.

Ca 64 % av stockens volym blir virke, ca 14 % sågspån och bark och ca 22 % cellulosaflis som används för papperstillverkning. Sågspån och bark från processen används som bränsle för uppvärmning av våra lokaler och virkestorkar. I virkestorken blåser fläktar 80° varmluft genom virkespaketen, beroende på dimension 3-5 dygn.

Hyvleri

Hästveda har två hyvellinjer samt en bandsågsklyv. Merparten av volymen hyvlas för att uppnå den måttnoggrannhet som krävs för industriellt byggande samt för att få en slätare och mer lätthanterlig yta. Hyvlingsandelen ligger på ca 90% av sågad volym. Maximal matning genom hyvlarna är mellan 50-200 meter/minut. Hyvellinjerna går i 2-skift. I samband med hyvling kontrollerar maskiner hållfastheten i varje planka, detta för att säkerställa att den klarar bärighetskraven i konstruktionsvirket.

I Hästveda produceras årligen ca 205 000 m3hy, motsvarande 32 miljoner löpmeter per år.

Marknad

Våra huvudsakliga kunder är i Holland, vilka kräver exakta leveranser direkt ut i bygghandeln. Paketen anpassas för kundens lager genom att två kvartspaket buntas till ett halvpaket. För att klara detta ställs mycket höga krav på såväl kvalitet som vår planering och logistik, hela vägen från aptering av timmer, genom industrin och ut till kund. Vi har ett speciellt magasin för lager mot Holland, som är planerat så att det ska vara smidigt att lasta ut ifrån.

Kontakta oss

Vida HN AB

Jägersborgsvägen
282 74, Hästveda
+46 (0)451-306 90