Vida Orrefors

Vida Orrefors

På Vidas sågverk i Orrefors sågas och hyvlas furutimmer till konstruktionsvirke. En stor del av produktionen träskyddsbehandlas på lego. Huvudmarknader är Storbritannien och Sverige.

Anställda: 45 anställda
Produktion virke/år: 130 000 m3

Marknader:
40% Storbritannien
40% Sverige
20% Övrig export

Produktion

Mätstation och såglinje körs i 10-timmarsskift. Vidareförädlingen i form av justerverk/hyvleri körs i 2-skift och klyvlinjen enkelskift.

Vida Orrefors

Bråtemålavägen 3
382 71, Orrefors