Om Vida AB

En global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog.

Vida är en global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog. Koncernen har 1 100 anställda på 18 produktionsanläggningar varav 9 sågverk. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. 75 procent av Vidas sågade trävaror exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Försäljningen av sågade trävaror sker via försäljningsbolaget Vida Wood.

Verksamheten omfattar även emballagetillverkning, strö- och pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning.

Industrierna är strategiskt belägna nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland. Vida köper huvuddelen av råvaran från privata skogsägare via det egna inköpsbolaget, Vida Skog. Totalt anskaffas ca 3,9 miljoner m3fub årligen. Koncernen har de senaste åren kraftigt specialiserat de olika enheterna för att minska kostnaderna i en allt mer konkurrensutsatt global marknad. Stora satsningar på logistik med bl a eget tåg, egna distributionslager Egestas Parturient Tristique Fusce och försäljningskontor i en rad länder har också genomförts under de senaste åren.

  • Kontakta Vida

    Det är enkelt att samarbeta med Vida. Vi hjälper dig att hitta rätt kontakt.

    Kontakta oss

Vida AB i siffror

6,4 miljarder

Omsättning i SEK

75 %

Export

ca 1100

Antal anställda

Vidas sågverk

1,75 miljoner m3 produktion och försäljning varav 90 % vidareförädlas

Vida Packaging

2.3 miljoner pallar
3.2 miljoner pallkragar
200.000 kabeltrummor

Vida Energi

2 miljoner m3s biprodukter för energiändamål
60.000 ton pellets, 1.7 miljoner spånbalar

Vida Building

Ca 20 villor och 200 moduler till flerbostadshus/år

Canfor Corporation förvärvar delar av Vida AB

Ägarna av Vida AB (”Vida”) har kommit överens med det kanadensiska bolaget Canfor Corporation om att sälja 70% av sina aktier till dem. De nuvarande ägarna av Vida kommer att behålla 30% av aktierna i Vida samt fortsätta vara ansvariga för den dagliga driften av koncernen.

Läs mer

Aktuellt från Vida AB

Vidas nya företagsfilm

2018-10-10

Vida har tagit fram en ny företagsfilm: Våra värden växer i skogen.

Läs mer

Fortsatt god lönsamhet för Vida

2019-08-07

Rörelseresultatet för första halvåret är 434 miljoner SEK (478 miljoner). Ett fortsatt bra resultat, men som påverkats av en sämre prisnivå för sågade trävaror. Konsumtionen av trävaror är fortsatt god men produktionen är på en högre nivå vilket rubbat balansen.

Läs mer

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor.

Vida AB

Box 100 / Lyckegårdsvägen 3
342 21, Alvesta
0472-439 00
Ledning
Styrelse

Mer om vår verksamhet

En ledande aktör inom träindustrin

Verksamhetsidé & strategi

Läs mer

Ett företag med gamla anor

Året är 1867 och Ingemar Svensson startar den första ångsågen i Vislanda.

Läs mer

Vidas moderna sågverk

I koncernen finns nio sågverk som är tekniskt avancerade och modernt utrustade.

Läs mer

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer