Om Vida AB

Om Vida AB

En global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog.

Vida är en global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog. Koncernen har cirka 1 600 anställda på 24 produktionsanläggningar varav 12 sågverk. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. 88 procent av Vidas sågade trävaror exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Försäljningen av sågade trävaror sker via försäljningsbolaget Vida Wood.

Verksamheten omfattar även emballagetillverkning, strö- och pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning.

Industrierna är strategiskt belägna nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland. Vida köper huvuddelen av råvaran från privata skogsägare via det egna inköpsbolaget, Vida Skog. Totalt anskaffas ca 5 miljoner m3fub årligen. Koncernen har de senaste åren kraftigt specialiserat de olika enheterna för att minska kostnaderna i en allt mer konkurrensutsatt global marknad. Stora satsningar på logistik med bland annat egna tåg, egna distributionslager och försäljningskontor i en rad länder har också genomförts under de senaste åren.

  • Kontakta Vida

    Det är enkelt att samarbeta med Vida. Vi hjälper dig att hitta rätt kontakt.

    Kontakta oss

Vida AB i siffror

13 miljarder

Omsättning i SEK

88 %

Export

ca 1600

Antal anställda

Vidas sågverk

2 800 000 m3 produktion och försäljning varav 90 % vidareförädlas

Vida Packaging

2.3 miljoner pallar
3.2 miljoner pallkragar
200.000 kabeltrummor

Vida Energi

2,5 miljoner m3s biprodukter för energiändamål
65.000 ton pellets, 2 miljoner spånbalar

Vida Building

Ca 20 villor och 300  lägenheter per år

Aktuellt från Vida AB

Vidas bokslutskommuniké 2023

Vidas bokslutskommuniké 2023

2024-03-13

2023 har varit ett utmanade år både gällande tillgång på råvara samt en sjunkande efterfrågan på sågade trävaror i världen, och trots det gör Vida ett stabilt resultat.

Läs mer

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor.

Vida AB

Box 100 / Lyckegårdsvägen 3
342 21 Alvesta
0472-439 00
Ledning

Måns Johansson

Koncernchef
0472-439 22
070-535 88 25

Erik Dahl

Vice koncernchef, VD Vida Energi AB
0472-439 40
070-826 64 36

Bernt Svensson

Ekonomichef
0472-439 45
070-550 43 04

Camilla Milton

Personalchef
0472-439 26

Karl-Johan Löwenadler

VD Vida Wood AB
0472-439 24
070-670 51 13

Jörgen Henriksson

VD Vida Skog AB
035- 641 51
073- 506 41 51

Claes Arvidsson

VD Vida Packaging AB
0370-33 99 05
070-330 52 29

Christian Drott

COO Vida AB
0472- 439 21
070-639 30 55

Robert Klitsch

VD Vida Alvesta AB
+46 472 364 12
+46 73 815 08 11

Magnus Petersson

VD Vida Bruza AB
070- 324 13 95

Anders Sundqvist

VD Vida Tranemo AB
0325-473 90
070-550 29 24

Rikard Andersson

VD Vida HN AB
0451-451 01
070-555 37 22

Christian Andersson

VD Vida Vislanda AB
070-524 28 28

Magnus Bodare

VD Vida Borgstena AB
0332-331 60
070-826 34 60

Jan Liljegren

VD Vida VMO AB
0492-503 02

Henrik Thuresson

VD Vida Urshult AB, VD Vida Building AB
0470-70 28 36

Anders B. Andersson

VD Vida Nössemark
073-079 86 23

Peter Ottosson

VD Vida Hestra AB
0371-602 65
070-258 65 50

Marie Hjortstam

Miljöchef
0472-439 57

Jonas Axelsson

Teknisk chef
0472-16554
070-6011395

Joanna Kron

Kommunikationschef
0472-165 11
073-021 31 16

Daniel Wilén

IT-chef
0472-165 21
Stäng

Mer om vår verksamhet

En ledande aktör inom träindustrin

En ledande aktör inom träindustrin

Verksamhetsidé & strategi

Läs mer
Ett företag med gamla anor

Ett företag med gamla anor

Året är 1867 och Ingemar Svensson startar den första ångsågen i Vislanda.

Läs mer
Våra sågverk

Vidas moderna sågverk

I koncernen finns tolv sågverk som är tekniskt avancerade och modernt utrustade.

Läs mer
Vida och miljön

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer