Ett företag med gamla anor

Året är 1867 och Ingemar Svensson startar den första ångsågen i Vislanda.

Året är 1867 och Ingemar Svensson startar den första ångsågen i Vislanda. Det är denna etablering som lägger grunden för att 150 år senare vara en global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog.

Göte Johansson, bondpojke från Ryd i Moheda i Småland, var anställd som disponent på sågen i Vislanda när han blev ägare till sågen med det nya namnet Ångsågen i Vislanda. Året var 1954 och kan sägas vara början på Vidas moderna historia. Tio år senare börjar Götes son Christer på allvar att arbeta på företaget även om han själv uppfattar att han föddes på en brädhög och alltså började jobba på sågen betydligt tidigare. Christer blev senare Vidas styrelseordförande och en av huvudägarna i Vidakoncernen.

Vida Timber

1973 bytte Ångsågen i Vislanda namn till det något modernare Vida Timber. Namnet hämtades från det skeppningsmärke som användes för att märka änden på virket och är förkortning för ortsnamnet Vislanda.

Alvesta Träförädling

1977 förvärvades Alvesta Träförädling som då låg på konkursens rand. Verksamheten bantades och kvar blev ett litet gäng på ca 15 personer som strävade under ganska knappa förhållanden. I detta gäng skapades en stor krismedvetenhet, en stor lojalitet och ett hjärta för att företaget skulle överleva. Man blev en tydlig lillebror till Vislanda som hade uppemot 100 anställda och ca 50 miljoner kronor i omsättning. Vid denna tid producerades 5 000 m3 per år i Alvesta vilket produceras på en dag i hela Vidakoncernen idag.

Försäljning och återköp

1979 såldes de båda bolagen till Domänföretagen. Anledning var en önskan om generationsskifte från Götes sida och dåvarande skatteregler tvingade fram en försäljning. Personal och ledning blev kvar och sågverken drevs som tidigare. Fyra år senare drabbades Domänverket av en stor kundförlust såsom medförde att man bestämde sig för att avveckla ett antal sågverk, däribland Alvesta Träförädling AB och Vida Timber i Vislanda. Bolagen utbjöds till försäljning och resultatet blev att sju av de anställda köpte de båda sågverken av Domänföretagen.

För Vida Timber och Alvesta Träförädling fortsatte några tuffa år då man kämpade med att förbättra lönsamheten. Lillebror Alvesta tävlade mot storebror Vislanda och resultatet som uppnåddes i Alvesta och Vislanda under 80-talet möjliggjorde senare byggnationen av den helt nya sågen i Vislanda under 1990-1991.

Förstärkt position i Tyskland

1987 köptes Tom Heurlin i Dalsland. Ett stort steg för den lilla koncernen i Småland som på ett bräde fördubblade sin omsättning och nu även skulle styra ett sågverk i Ånimskog 35 mil bort. Detta förvärv hade till en början stor betydelse för företagets utveckling och innebar bl.a att man förstärkte sin position på den tyska marknaden. 10 år senare såldes bolaget dock igen p.g.a minskad synergi med den övriga verksamheten. Ett par år senare blev sju ägare tre. Två av dessa, Christer Johansson och Santhe Dahl har varit huvudägare fram till våren 2010 då Christer gick i pension.

Urshult och Bruza blir en del av familjen

I slutet av 80- och början av 90-talet förvärvades John Neikter AB i Urshult och Bruza Timber i Hjältevad och Bellö. Två stora förvärv, ett nybyggt sågverk i Vislanda och en påbörjad djup lågkonjunktur. De nya ägarna ansågs möjligen av några som lite våghalsiga.

Vid förvärvet av sågverken i Bruza rekryterades Bruzas VD, Kjell Markusson till sågen i Vislanda. I och met detta kunde Christer öka fokus på marknaden. Vida var därför tidigt både på den japanska och den amerikanska marknaden. Högkonjunkturen som sedan följde gav stor effekt med hjälp av de nya förvärven. Stor kapacitet och god lönsamhet.

Vida Packaging föds

1999 blev Santhe Dahl utnämnd till koncernchef. 2000 förvärvades Ljungby Sågverks AB vilket medförde att man kunde specialisera sig på att såga gran i Vislanda och fur i Ljungby. Strategin att specialisera sågverken, få långa serier och minimera sortimentet på varje sågverk har sedan dess varit i fokus. Samma år köpets även Niab i Hestra. Förutom sågverk fanns här också en emballageproduktion som tillverkade pallar, pallkragar och kabeltrummor. Detta förvärv blev födelsen av Vida Packaging.

Förvärv i Borgstena

2002 förvärvades Anderssons sågverk i Borgstena. Vida hade redan försäljningskontor på den engelska marknaden men förvärvet innebar att man tillsammans fick en betydligt starkare position. Varannan takstol som monteras i Storbritannien idag kommer från Vida.

Vida Paper

2006 kom Lessebo bruk in i Vida-familjen efter konkursen av Klippan. Bruket fick namnet Vida Paper och tillverkade obestruket finpapper och färgat papper, klassade som ett av Europas miljövänligaste, samt dissolvingmassa som användes bl.a vid textilproduktion. Under senhösten 2012 tvingades styrelsen för Vida Paper AB ansöka om företagsrekonstruktion. Anledningen till ansökan var kreditgivande bank valde att säga upp krediterna till Vida Paper AB med omedelbar verkan, trots att Vida Paper AB fram till dess fullgjort samtliga sina betalningar utan anmärkning. Bolaget gick inte rädda utan försattes i konkurs i december 2012.

Under våren 2010 skedde ett generationsskifte i koncernen. Christer Johansson gick i pension och Måns Johansson tillträdde som vice koncernchef.

Vida HN AB & Vida Building AB

2011 förvärvades sågverket Vida HN AB i Hästveda som i huvudsak levererar trävaror till den Holländska marknaden. Under samma år förvärvades även Villafabriken, numera Vida Building, med ambitionen att lära sig mera om träprodukter i husbranschen.

Förvärv i Nössemark​

2015 köper Vidakoncernen Moelven Nössemark Trä AB vilket blir Vida Nössemark AB. Anläggningen ligger i Nordvästra Dalsland ca 10 km från norska gränsen. Här tillverkas produkter uteslutande ur klentimmer. Produkterna kompletterar och faller väl in i Vidas produktsortiment.

Förvärv i Tranemo

2016 förvärvar Vida klentimmersågen i Tranemo som passar väl in i Vidas befintliga sågverksstruktur. I Tranemo finns också en impregneringsanläggning som ligger i nära anslutning till furusågverket i Hestra vilket gör att Vida kan öka förädlingsgraden ytterligare.

Våren 2019 sker en förändring i ledningen då Santhe Dahl avgår som koncernchef och Måns Johansson tar vid. Erik Dahl utses till vice koncernchef och Santhe Dahl arbetar som operativ styrelseordförande.

Förvärv av tre nya sågverk

2020 gör Vida en av sina största affärer någonsin då de förvärvar Bergs svenska sågverk. Anläggningarna ligger i Vimmerby, Mörlunda, Orrefors och Gransjö och kompletterar Vidas nio befintliga sågverk på ett mycket bra sätt.

Förvärv i Vrigstad

2022 förvärvar Vida hyvleriet V-Timber i Vrigstad, som då bytte namn till Vida Vrigstad AB.

Förvärv i Ingarp

2023 förvärvar Vida företaget Ingarp Träskydd AB.

Det var slutet på början av vår historia och kanske också en förklaring till vad vi står för idag.

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor.

Vida AB

Box 100 / Lyckegårdsvägen 3 342 21 Alvesta 0472-439 00

Skicka mejl Arrow icon

Måns Johansson

Koncernchef

0472-439 22 070-535 88 25

Skicka mejl Arrow icon

Erik Dahl

Vice koncernchef, VD Vida Energi AB

0472-439 40 070-826 64 36

Skicka mejl Arrow icon

Bernt Svensson

Ekonomichef

0472-439 45 070-550 43 04

Skicka mejl Arrow icon

Camilla Milton

Personalchef

0472-439 26

Skicka mejl Arrow icon

Karl-Johan Löwenadler

VD Vida Wood AB

0472-439 24 070-670 51 13

Skicka mejl Arrow icon

Jörgen Henriksson

VD Vida Skog AB

035- 641 51 073- 506 41 51

Skicka mejl Arrow icon

Claes Arvidsson

VD Vida Packaging AB

0370-33 99 05 070-330 52 29

Skicka mejl Arrow icon

Christian Drott

COO Vida AB

0472- 439 21 070-639 30 55

Skicka mejl Arrow icon

Robert Klitsch

VD Vida Alvesta AB

+46 472 364 12 +46 73 815 08 11

Skicka mejl Arrow icon

Magnus Petersson

VD Vida Bruza AB

070- 324 13 95

Skicka mejl Arrow icon

Anders Sundqvist

VD Vida Tranemo AB

0325-473 90 070-550 29 24

Skicka mejl Arrow icon

Rikard Andersson

VD Vida HN AB

0451-451 01 070-555 37 22

Skicka mejl Arrow icon

Christian Andersson

VD Vida Vislanda AB

070-524 28 28

Skicka mejl Arrow icon

Magnus Bodare

VD Vida Borgstena AB

0332-331 60 070-826 34 60

Skicka mejl Arrow icon

Jan Liljegren

VD Vida VMO AB

0492-503 02

Skicka mejl Arrow icon

Henrik Thuresson

VD Vida Urshult AB, VD Vida Building AB

0470-70 28 36

Skicka mejl Arrow icon

Anders B. Andersson

VD Vida Nössemark

073-079 86 23

Skicka mejl Arrow icon

Peter Ottosson

VD Vida Hestra AB

0371-602 65 070-258 65 50

Skicka mejl Arrow icon

Marie Hjortstam

Miljöchef

0472-439 57

Skicka mejl Arrow icon

Jonas Axelsson

Teknisk chef

0472-16554 070-6011395

Skicka mejl Arrow icon

Joanna Kron

Kommunikationschef

0472-165 11 073-021 31 16

Skicka mejl Arrow icon

Daniel Wilén

IT-chef

0472-165 21

Skicka mejl Arrow icon