Vida Gransjö

Vida Gransjö

Gransjö vidareförädlar ca 100 000 m3 internt inom Vida koncernen. Vi torkar, justerar och hyvlar med dagtidsskift och 2-skift.

Anställda: 12

Kontakta oss

Vida Gransjö AB

Gransjö 104
36195, Eriksmåla