Vida Borgstena

Vida Borgstena

På Vidas sågverk i Borgstena sågas och hyvlas grantimmer till konstruktionsvirke och takstolar. Huvudmarknaden är Storbritannien.

Anställda: 97 anställda
Produktion virke/år: 300 000 m3 (26 lass/dag)
Produktion flis/energiprod: 690 000 m3s (29 lass/dag)

Marknader:
60% Storbritannien
20% Sverige
20% Övrig export

Mätstation/Timmersortering

Varje dag lossas ca 59 bil och släp grantimmer (motsvarande 10200 stock/dag) på Vida i Borgstena. Stockarna mäts och kvalitetsklassas av personal från den oberoende mätningsföreningen Biometria. Mätning/klassning här utgör grunden för betalning till skogsägaren.

Vårt genomsnittliga anskaffningsavstånd är 7 mil. Timret sorteras efter diameter och längd i ca 40 sågklasser som sågas batchvis utan omställning i såglinjen.

Såglinje

Sågprocessen inleds med en 3-dimensionell mätning av varje stock. Utifrån detta beräknar datorer hur stocken ska sågas för att uppnå högsta värde på virket ur stocken. Såglinjen klarar f n att bearbeta upp till 20 stockar/minut vilket innebär 2 plankor/sekund ut ur sågen! Såglinjen går i 2-skift vilket ger ca 1 500 m 3 sågat virke per dag.

Ca 55 % av stockens volym blir virke, ca 15 % sågspån och bark och ca 30 % cellulosaflis som används för papperstillverkning. Sågspån och bark från processen används som bränsle för uppvärmning av våra lokaler och virkestorkar. I virkestorken blåser fläktar 80° våttemperatur genom virkespaketen i ca 3 dygn.

Hyvleri

För att uppnå den måttnoggrannhet som krävs för industriellt byggande samt för att få en slätare och mer lätthanterlig yta hyvlas i princip allt virke. Maximal matning genom hyveln är ca 300 meter/minut. Hyvellinjerna går dygnet runt i 3-skift. I samband med hyvling kontrollerar maskiner hållfastheten i varje planka, detta för att säkerställa att den klarar bärighetskraven i t ex en takkonstruktion.

I Borgstena produceras årligen ca 75 miljoner löpmeter hyvlat virke, vilket motsvarar 1,8 varv runt jorden!

Kontakta oss

Vida Borgstena AB

Länsvägen 17
513 97, Borgstena
+46 (0)33-23 31 00