Filmer från Vida

Filmer från Vida

Få en inblick i den spännande Vida världen.

Här kan du se våra filmer om hållbart modernt skogsbruk och olika inblickar i Vidakoncernens breda verksamhet.

Produktioner

2024
2023
2022

Från skog till strö och pellets

Vida Ströprodukter - Lisen Bratt Fredricson

Vida Ambassadör Lisen Bratt Fredricson

Vida Ströprodukter - Malin Baryard Johnsson

Vida Ambassadör Malin Baryard Johnsson

2021

Vida TV - Avsnitt 5

Det är dags för Vida TV med David Sundin att presentera resultatet från hans road trip mellan de olika Vida-anläggningarna. Vidas koncernchef, Måns Johansson, får flera bra tips inför framtiden.

Vida TV - Avsnitt 4

David Sundin har anlänt till sågverket Vida Alvesta. I Vidakoncernen finns tolv sågverk som är tekniskt avancerade och modernt utrustade. Men hur tar sig ordet drivkraft uttryck i verksamheten? Det ska David Sundin ta reda på. I Alvesta ska David undersöka Vidas tredje värdeord; Drivkraft.

Vida TV - Avsnitt 3

David har anlänt till Vida Building i Växjö, där modulbyggda lägenheter produceras på löpande band. Fördelarna är en kostnadseffektiv, kvalitetssäker, snabb och hållbar byggprocess. Här ska David undersöka Vidas andra värdeord; Enkelhet.

Vida TV - Avsnitt 2

David Sundin har anlänt till Vida Energi i Hok. I Hok tillverkas bland annat högklassigt strö och pellets av svensk skogsråvara. Här ska David undersöka Vidas första värdeord; Engagemang.

Vida TV - Avsnitt 1

Vilka är Vidas tre värdeord och hur präglar de vårt arbete på Vida i praktiken? Det fick David Sundin i uppdrag att ta reda på. Hittade han svaren han sökte? Vi får väl se …

2020

Risker med att inte avverka i tid

Avverka i tid för att minska riskerna och få som bäst totalekonomi.

Bokslut 2019

Vidas koncernchef Måns Johansson presenterar resultatet för 2019.

Vida-appen och din gröna skogsbruksplan

Med Vida-appen har du alltid din skogsbruksplan nära till hands. I filmen får du information om appen och dess fördelar.

2019

Skogsbilvägar

Fungerande logistik sparar pengar för alla i kedjan likväl som en bra skogsbilväg underlättar skogsskötseln. Vida hjälper dig med allt från utformning av vägen och löpande underhåll till kostnadsuppskattning och finansieringsråd.

Vida exporterar

Vida står för en tiondel av Sveriges trävaruexport vilket motsvarar 50 000 timmerbilar varje år. I filmen får du veta mer om Vidas export.

Att jobba som inköpare på Vida

Vida är en av Sveriges största aktörer inom skogs- och träindustrin. Vi är stolta över att arbeta med trä som är en del av lösningen på framtidens klimatutmaningar. Men framför allt är vi stolta över våra engagerade medarbetare som är vår absolut viktigaste resurs.

Att jobba på Vida Packaging

Vida Packaging är Sveriges ledande och modernaste tillverkare av träemballage: lastpallar, pallkragar, kabeltrummor mm. Genom ett nätverk av produktionsanläggningar och ett brett sortiment erbjuds kunden en komplett logistiklösning.

Att jobba på Vida Building

Vida Building är en stabil leverantör av byggelement och färdiga moduler i trä.

Värme från Vida

Vidas högklassiga pellets brinner länge och är skonsam för både din brännare och miljön.

Våra värden växer i skogen

Vida är en global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog.

Från orörd mark till färdigt hus på 90 dagar

I vår timelapse visas en lägenhetsbyggnation på en svåråtkomlig innergård i centrala Växjö. Vida Buildings moduler är i situationer likt denna ett mycket bra alternativ vid bostadsbyggande!

2018

Vida gör skillnad

Vi på Vida är stolta över att vi sponsrar allt från knattar till elit på de platser vi finns och verkar.

Vidas sågverk

Visst vore det intressant att se hur timmer blir till plank och brädor? I vår film får du följa med in i ett av våra moderna sågverk.

Vida Stallströ

Vida Stallströ är tillverkat av dammrensat kutterspån från våra egna sågverk.

Vida Ströpellets

Vida Ströpellets är tillverkat av kutterspån från våra egna sågverk.

Vida Stallströ och Vida Ströpellets

Vidas naturliga djurströ är optimalt för hygien och renhållning i stallmiljö. Tillverkat av kutterspån från våra egna sågverk, helt fritt från kemiska tillsatser och impregnerat virke. Enbart förnybar svensk skogsråvara av god kvalitet används, främst gran. Bra för djuren, bra för miljön.

Att jobba på Vida

Möt några av våra medarbetare som berättar hur det är att jobba på Vida.

Vida - Väx med oss!

Svensk skog och svensk skogsindustri är en fantastisk tillgång för Sverige. Den skapar välstånd med 125 miljarder kronor i exportintäkter, 60 000 direkt anställda och totalt 200 000 sysselsatta. Svensk skogsindustri är en framtidsbransch med oändliga möjligheter.

Hyveloperatör på Vida

Sågverksoperatör på Vida

Truckförare på Vida

Varför man ska avverka mogen skog

När din skog slutavverkas ska allt som du har investerat i din skog under många år ge resultat. Vida hjälper dig att ta ut rätt sortiment ur skogen så att virkesvärdet maximeras.

Grön skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är ett betydelsefullt verktyg i planeringen av skogsskötseln på din fastighet utifrån vad du vill med ditt skogsbruk. Den ger inte bara beslutsunderlag för åtgärder i din skog med avseende på ekonomisk avkastning. Åtgärderna i skogsbruksplanen prioriterar virkesproduktionen samtidigt som den tar hänsyn till bevarandet och skapandet av skyddsvärda marker.

2017

Vida 150 år

Under 2017 har Vida firat att vi har 150-åriga anor då sågverket i Vislanda startade 1867.

Moderna skogsmaskiner

Lär dig allt om Vidas moderna skogsmaskiner på 90 sekunder.

Värdehöjande avkap

Lär dig allt om Vidas värdehöjande avkap på 60 sekunder.

Med skogsägaren i generationer

För dig som skogsägare är det viktigt med en samtalspartner som precis som du har en helhetssyn på din skog – nu och framåt. Hos Vida finns kompetensen, verktygen och tjänsterna som hjälper dig att öka avkastningen på din skogsfastighet.