Gallring

Gallring

Gallring ökar värdet på skogen.

Vida gallrar för att beståndet ska få så högt värde som möjligt i framtiden. Att låta en Vida-entreprenör utföra gallringen är en kvalitetsgaranti.

Gallra i rätt tid

Det är stor skillnad på att gallra kortsiktigt och att göra det långsiktigt. Genom att gallra i rätt tid, på rätt sätt och med utgångspunkt från beståndets förutsättningar kan du öka värdet på din skog. När du samarbetar med en Vida-entreprenör är du försäkrad om ett gott skogsmannaskap, moderna maskiner och en smidig process.

Vida hjälper dig med professionell gallring av din skog. Kontakta din lokala virkesinköpare.

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Vida Skog AB

Box 100
342 21, ALVESTA
0472-439 10
vida.skog@vida.se

Hitta din lokala virkesinköpare

Inköpskontor
Administration och logistik