Grön skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är ditt beslutsunderlag.

Skogsbruksplanen är ett betydelsefullt verktyg i planeringen av skogsskötseln på din fastighet utifrån vad du vill med ditt skogsbruk. Den ger inte bara beslutsunderlag för åtgärder i din skog med avseende på ekonomisk avkastning. Åtgärderna i skogsbruksplanen prioriterar virkesproduktionen samtidigt som den tar hänsyn till bevarandet och skapandet av skyddsvärda marker.

I ditt löpande planeringsarbete med din skog kommer du att ha stor nytta av planen vid kontakter med myndigheter, entreprenörer och din virkesinköpare på Vida. En ytterligare fördel är att planen fungerar som ett hjälpmedel vid värdering och överlåtelse av en fastighet.

Krav för certifierat skogsbruk

Med skogsbruksplanen får du ett planeringsunderlag som hjälper dig att sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle. Åtgärdsförslagen görs utifrån vad du som skogsägare vill med ditt skogsbruk. Den Gröna Skogsbruksplanen är även underlag för certifiering enligt FSC och PEFC. Tänk på att du i ditt certifierade skogsbruk måste ha en Grön Skogsbruksplan.

Vida hjälper dig att ta fram en skogsbruksplan som ger dig handfast beslutsunderlag för dina skogliga åtgärder.

Läs mer på Skogsskötsel & rådgivning

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Skicka mejl Arrow icon
Hitta din lokala virkesinköpare

Klicka på kartan för att se kontaktuppgifterna

Pelle Ström

Skogsbrukschef

0472-364 51 070-254 83 74

Skicka mejl Arrow icon

Johan Hägerdal

Planläggare

0472-364 15 073-020 63 33

Skicka mejl Arrow icon

Isabella Wiik

Planläggare Väst

0707-721493

Skicka mejl Arrow icon

Olof Johansson

Virkesspecialist och Planläggare

0381-267 43 070-660 32 65

Skicka mejl Arrow icon

Rolf Jutman

Virkesspecialist och Planläggare

+46 70 240 18 58

Skicka mejl Arrow icon

Jonas Kromnow

Ansvarig för skogsägarcertifiering och utbildningar

070-628 69 34

Skicka mejl Arrow icon