Grön skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är ditt beslutsunderlag.

Skogsbruksplanen är ett betydelsefullt verktyg i planeringen av skogsskötseln på din fastighet utifrån vad du vill med ditt skogsbruk. Den ger inte bara beslutsunderlag för åtgärder i din skog med avseende på ekonomisk avkastning. Åtgärderna i skogsbruksplanen prioriterar virkesproduktionen samtidigt som den tar hänsyn till bevarandet och skapandet av skyddsvärda marker.

I ditt löpande planeringsarbete med din skog kommer du att ha stor nytta av planen vid kontakter med myndigheter, entreprenörer och din virkesinköpare på Vida. En ytterligare fördel är att planen fungerar som ett hjälpmedel vid värdering och överlåtelse av en fastighet.

Krav för certifierat skogsbruk

Med skogsbruksplanen får du ett planeringsunderlag som hjälper dig att sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle. Åtgärdsförslagen görs utifrån vad du som skogsägare vill med ditt skogsbruk. Den Gröna Skogsbruksplanen är även underlag för certifiering enligt FSC och PEFC. Tänk på att du i ditt certifierade skogsbruk måste ha en Grön Skogsbruksplan.

Vida hjälper dig att ta fram en skogsbruksplan som ger dig handfast beslutsunderlag för dina skogliga åtgärder.

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Vida Skog AB

Box 100
342 21, ALVESTA
0472-439 10
vida.skog@vida.se

Hitta din lokala virkesinköpare

Planläggning