Skogsskötsel & rådgivning

Skogsskötsel & rådgivning

Rätt åtgärder ökar värdet på din skog.

Ett aktivt skogsbruk lönar sig. Att avverka i rätt takt, sätta in rätt åtgärder i rätt tid och att samarbeta med en stabil affärspartner som ger bra lokal rådgivning är viktiga framgångsfaktorer.

En förutseende skötsel av din skog garanterar dig ett långsiktigt lönsamt skogsbruk. För dig som skogsägare är det viktigt med en samtalspartner som precis som du har en helhetssyn på din skog – nu och framåt. Hos Vida finns kompetensen, verktygen och tjänsterna som hjälper dig att öka avkastningen på din skogsfastighet.

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster och professionell skoglig rådgivning.

Skogliga tjänster

Vi hjälper dig med föryngring

Föryngring

Vida har resurserna för att hjälpa dig med föryngringsarbetet.

Läs mer
Röjning för bättre ekonomi

Röjning

Genom röjningen skapar du större valmöjligheter i framtiden och förbättrar ekonomin i skogsbruket.

Läs mer
Gallring

Gallring

Vida gallrar för att beståndet ska få så högt värde som möjligt i framtiden.

Läs mer
Slutavverkning

Slutavverkning

Vida hjälper dig att ta ut rätt sortiment ur skogen så att virkesvärdet maximeras.

Läs mer
Grot & bioenergi

Grot & bioenergi

Vida tar vi tillvara varje flisa av din skog.

Läs mer
Dikning

Dikning

Dikesrensning ökar beståndets tillväxt.

Läs mer
Om du drabbas av barkborrar

Om du drabbas av barkborrar

Här hittar du information om pågående barkborrebekämpning. 

Läs mer
Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddsarbete

Vida arbetar för att minimera risken för brand.

Läs mer
Om du drabbas av storm

Om du drabbas av storm

Vida är en trygg partner med stor erfarenhet av hantering av stormfälld skog.

Läs mer
Grön skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är ett betydelsefullt verktyg i planeringen av skogsskötseln på din fastighet.

Läs mer
Certifierat skogsbruk (FSC® och PEFC)

Certifierat skogsbruk

Ett ansvarsfullt skogsbruk lönar sig.

Läs mer
Länkar & tips

Länkar & tips

Nyttiga resurser för dig som äger skog.

Läs mer
Vida och miljön

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer

Kontakta oss

Vida är en professionell samarbetspartner för dig som äger och brukar skog. Tveka inte att höra av dig med dina frågor.

Vida Skog AB

Box 100
342 21 ALVESTA
0472-439 10

Hitta din lokala virkesinköpare

Klicka på kartan för att se kontaktuppgifterna

Administration och logistik
Inköpskontor