Skogsskötsel & rådgivning

Rätt åtgärder ökar värdet på din skog.

Ett aktivt skogsbruk lönar sig. Att avverka i rätt takt, sätta in rätt åtgärder i rätt tid och att samarbeta med en stabil affärspartner som ger bra lokal rådgivning är viktiga framgångsfaktorer.

En förutseende skötsel av din skog garanterar dig ett långsiktigt lönsamt skogsbruk. För dig som skogsägare är det viktigt med en samtalspartner som precis som du har en helhetssyn på din skog – nu och framåt. Hos Vida finns kompetensen, verktygen och tjänsterna som hjälper dig att öka avkastningen på din skogsfastighet.

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster och professionell skoglig rådgivning.

Skogliga tjänster

Föryngring

Vida har resurserna för att hjälpa dig med föryngringsarbetet.

Läs mer

Röjning

Genom röjningen skapar du större valmöjligheter i framtiden och förbättrar ekonomin i skogsbruket.

Läs mer

Gallring

Vida gallrar för att beståndet ska få så högt värde som möjligt i framtiden.

Läs mer

Slutavverkning

Vida hjälper dig att ta ut rätt sortiment ur skogen så att virkesvärdet maximeras.

Läs mer