Om du drabbas av barkborrar

Partner med kunskap om skadad skog.

Skulle ditt skogsbestånd drabbas av barkborreangrepp så ska du veta att kunskapen finns hos Vida. Vi är en bra samtalspartner med stor erfarenhet av hantering av skadad skog.

Viktigt att tänka på om du drabbats av barkborreangrepp

– Skaffa dig en bild av skadornas omfattning så snart som möjligt genom ”sök och plock”. Leta runt fjolårets angrepp, på vindfällor och i solbelysta beståndkanter. Sök efter barkmjöl i barkfickor på stående granar och på vindfällor. Skala av en bit bark och kontrollera att det rör sig om barkborreangrepp. Märk ut skadade träd.

– Kontakta ditt försäkringsbolag vid större skador (ca 100 m3).

– Vid en sammanhängande skada på mer än 0,5 ha ska en avverkningsanmälan med dispens från sexveckorsregeln göras till Skogsstyrelsen. Det gäller även skog som inte nått lägsta slutavverkningsålder.

– Kontakta din lokala virkesinköpare på Vida för råd och hjälp med upparbetning.

– Nedan finns en länk till svärmningsövervakningen. Följ den ort som ligger närmast er fastighet och inventera skogen när fångsterna i fällorna stiger.

Svärmningsövervakning


Om du själv avser att uppbearbeta de angripna träden

– Kontakta din lokala virkesinköpare på Vida för överenskommelse om volymer och leveransplan. Speciella sortiment och minsta tillåtna volym per sortiment gäller.

– Spara barkfallna träd om de inte utgör en fara. Kapa då ner dem. De utgör hemvist för rovinsekter och lämnade utgör de en effektiv bekämpningsåtgärd.

– Tänk på din säkerhet.

Läs mer på Skogsskötsel & rådgivning

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Skicka mejl Arrow icon
Hitta din lokala virkesinköpare

Klicka på kartan för att se kontaktuppgifterna

Anna Johansson

Administrativ chef

0472-439 33 070-790 87 36

Skicka mejl Arrow icon

Gabriella Carlson

Virkesadministratör

+46 472- 439 78

Skicka mejl Arrow icon

Marie Nilsson

Virkesadministatör

+46 472-364 23

Skicka mejl Arrow icon

Jenny Johansson

Virkesadministratör

+46 472 439 11

Skicka mejl Arrow icon

Maria Engqvist

Virkesadministratör Syd

+46 472 364 22

Skicka mejl Arrow icon

Peter Skoog

Virkesadministratör Syd

+46 472-364 25

Skicka mejl Arrow icon

Anneli Kling

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 88

Skicka mejl Arrow icon

Frida Öberg

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 58

Skicka mejl Arrow icon

Anna Wahlqvist

Virkesadministratör Öst

+46 481-154 02

Skicka mejl Arrow icon

Nanna Snäcke

Virkesadministratör Öst

+46 472- 439 48

Skicka mejl Arrow icon

Fredrik Nilsson

Logistikchef

0472-364 29 070-251 14 05

Skicka mejl Arrow icon

Ingela Hansen

Logistiker tåg och båt

0472-165 08 070-352 46 50

Skicka mejl Arrow icon

Kyllikki Liljegren

Logistiker tåg

070-979 19 29

Skicka mejl Arrow icon

Mikael Fahlman

Logistiker

033-233 185 070-323 31 24

Skicka mejl Arrow icon

Martina Gustavsson

Logistiker

0472-364 53 070-540 90 55

Skicka mejl Arrow icon

Linus Swanberg

Logistiker

0495-154 13 070-277 40 24

Skicka mejl Arrow icon