Om du drabbas av barkborrar

Om du drabbas av barkborrar

Partner med kunskap om skadad skog.

Skulle ditt skogsbestånd drabbas av barkborreangrepp så ska du veta att kunskapen finns hos Vida. Vi är en bra samtalspartner med stor erfarenhet av hantering av skadad skog.

Viktigt att tänka på om du drabbats av barkborreangrepp

– Skaffa dig en bild av skadornas omfattning så snart som möjligt genom ”sök och plock”. Leta runt fjolårets angrepp, på vindfällor och i solbelysta beståndkanter. Sök efter barkmjöl i barkfickor på stående granar och på vindfällor. Skala av en bit bark och kontrollera att det rör sig om barkborreangrepp. Märk ut skadade träd.

– Kontakta ditt försäkringsbolag vid större skador (ca 100 m3).

– Vid en sammanhängande skada på mer än 0,5 ha ska en avverkningsanmälan med dispens från sexveckorsregeln göras till Skogsstyrelsen. Det gäller även skog som inte nått lägsta slutavverkningsålder.

– Kontakta din lokala virkesinköpare på Vida för råd och hjälp med upparbetning.

– Nedan finns en länk till svärmningsövervakningen. Följ den ort som ligger närmast er fastighet och inventera skogen när fångsterna i fällorna stiger.

Om du själv avser att uppbearbeta de angripna träden

– Kontakta din lokala virkesinköpare på Vida för överenskommelse om volymer och leveransplan. Speciella sortiment och minsta tillåtna volym per sortiment gäller.

– Spara barkfallna träd om de inte utgör en fara. Kapa då ner dem. De utgör hemvist för rovinsekter och lämnade utgör de en effektiv bekämpningsåtgärd.

– Tänk på din säkerhet.

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Vida Skog AB

Box 100
342 21, ALVESTA
0472-439 10
vida.skog@vida.se

Hitta din lokala virkesinköpare

Administration och logistik