Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Partner med kunskap om brandrisker.

Vida är medlemmar i Skogforsk som tillsammans med branschen har tagit fram gemensamma riktlinjer för hur skogsbruk kan anpassas vid hög brandrisk.

Arbetet utgår från SMHIs brandriskprognoser. Vida har en tjänst med prognoser för fyra tillfällen per dygn.

Brandrisken klassas i en skala från 1 till 5E. Vid riskklass 4 till 5E anser skogsbranschen att speciella åtgärder ska vidtas.

Exempel på åtgärder

– Samråd mellan entreprenör och inköpare skall hållas om förutsättningarna för varje avverkning.
– Beslut om brandvakt eller avsyning efter avslutat arbete.
– Extra brandsläckare.
– Utbildning av Inköpare och entreprenörer.

När prognoserna visar att det är en lägre risk på nätter eller tidiga morgnar kan arbetstiderna anpassas så att man kör när risken för bränder är som lägst på dygnet.

 

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Vida Skog AB

Box 100
342 21, ALVESTA
0472-439 10
vida.skog@vida.se

Hitta din lokala virkesinköpare

Administration och logistik