Systematiskt brandskyddsarbete

Partner med kunskap om brandrisker.

Vida är medlemmar i Skogforsk som tillsammans med branschen har tagit fram gemensamma riktlinjer för hur skogsbruk kan anpassas vid hög brandrisk.

Arbetet utgår från SMHIs brandriskprognoser. Vida har en tjänst med prognoser för fyra tillfällen per dygn.

Brandrisken klassas i en skala från 1 till 5E. Vid riskklass 4 till 5E anser skogsbranschen att speciella åtgärder ska vidtas.

Exempel på åtgärder

– Samråd mellan entreprenör och inköpare skall hållas om förutsättningarna för varje avverkning.
– Beslut om brandvakt eller avsyning efter avslutat arbete.
– Extra brandsläckare.
– Utbildning av Inköpare och entreprenörer.

När prognoserna visar att det är en lägre risk på nätter eller tidiga morgnar kan arbetstiderna anpassas så att man kör när risken för bränder är som lägst på dygnet.

 

Mer information om systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer på Skogsskötsel & rådgivning

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Skicka mejl Arrow icon
Hitta din lokala virkesinköpare

Klicka på kartan för att se kontaktuppgifterna

Anna Johansson

Administrativ chef

0472-439 33 070-790 87 36

Skicka mejl Arrow icon

Gabriella Carlson

Virkesadministratör

+46 472- 439 78

Skicka mejl Arrow icon

Marie Nilsson

Virkesadministatör

+46 472-364 23

Skicka mejl Arrow icon

Jenny Johansson

Virkesadministratör

+46 472 439 11

Skicka mejl Arrow icon

Maria Engqvist

Virkesadministratör Syd

+46 472 364 22

Skicka mejl Arrow icon

Peter Skoog

Virkesadministratör Syd

+46 472-364 25

Skicka mejl Arrow icon

Anneli Kling

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 88

Skicka mejl Arrow icon

Frida Öberg

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 58

Skicka mejl Arrow icon

Anna Wahlqvist

Virkesadministratör Öst

+46 481-154 02

Skicka mejl Arrow icon

Nanna Snäcke

Virkesadministratör Öst

+46 472- 439 48

Skicka mejl Arrow icon

Fredrik Nilsson

Logistikchef

0472-364 29 070-251 14 05

Skicka mejl Arrow icon

Ingela Hansen

Logistiker tåg och båt

0472-165 08 070-352 46 50

Skicka mejl Arrow icon

Kyllikki Liljegren

Logistiker tåg

070-979 19 29

Skicka mejl Arrow icon

Mikael Fahlman

Logistiker

033-233 185 070-323 31 24

Skicka mejl Arrow icon

Martina Gustavsson

Logistiker

0472-364 53 070-540 90 55

Skicka mejl Arrow icon

Linus Swanberg

Logistiker

0495-154 13 070-277 40 24

Skicka mejl Arrow icon