Dikning

Dikning

Dikesrensning ökar beståndets tillväxt.

Skogsdikning förbättrar trädens tillväxtbetingelser genom att avleda vattenöverskott. I södra Sverige har skogsdikning förekommit sedan lång tid tillbaka men i dag utförs i princip ingen nydikning. Däremot finns stora arealer med tidigare dikad mark där dikena växt igen så att dräneringen upphört. För att öka trädens tillväxt bör dikena rensas på sådana marker.

Dikesrensning – en kostnadseffektiv åtgärd

Dikesrensning är en billig åtgärd som rätt utförd bidrar till att öka värdet på din skogsfastighet. Ofta är det lämpligt att samordna dikesrensning med andra skogliga åtgärder.

Dikesrensning innebär att gamla diken som växt igen rensas upp för att återfå sin dränerande funktion. Åtgärden kräver inget tillstånd och behöver normalt inte anmälas så länge rensningen av dikena endast utförs till ursprungligt djup. I södra Sverige finns stora arealer tidigare dikad mark där dikena växt igen. Där är dikesresning är ett kostnadseffektivt sätt upprätthålla en god skogsproduktion.

Skyddsdikning

Skyddsdikning innebär att grunda diken grävs för att avleda överskottsvatten efter en slutavverkning, då trädens dränerande funktion upphört. På vissa marker i södra Sverige är skyddsdikning en nödvändig föryngringsåtgärd när ny skog ska anläggas efter avverkning eller stormfällning. Åtgärden kräver tillstånd och ska i förväg anmälas till Skogsstyrelsen.

Vida erbjuder rådgivning och hjälp med dikning och föryngringsåtgärder.

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Vida Skog AB

Box 100
342 21, ALVESTA
0472-439 10
vida.skog@vida.se

Hitta din lokala virkesinköpare

Administration och logistik