Dikning

Dikesrensning ökar beståndets tillväxt.

Skogsdikning förbättrar trädens tillväxtbetingelser genom att avleda vattenöverskott. I södra Sverige har skogsdikning förekommit sedan lång tid tillbaka men i dag utförs i princip ingen nydikning. Däremot finns stora arealer med tidigare dikad mark där dikena växt igen så att dräneringen upphört. För att öka trädens tillväxt bör dikena rensas på sådana marker.

Dikesrensning – en kostnadseffektiv åtgärd

Dikesrensning är en billig åtgärd som rätt utförd bidrar till att öka värdet på din skogsfastighet. Ofta är det lämpligt att samordna dikesrensning med andra skogliga åtgärder.

Dikesrensning innebär att gamla diken som växt igen rensas upp för att återfå sin dränerande funktion. Åtgärden kräver inget tillstånd och behöver normalt inte anmälas så länge rensningen av dikena endast utförs till ursprungligt djup. I södra Sverige finns stora arealer tidigare dikad mark där dikena växt igen. Där är dikesresning är ett kostnadseffektivt sätt upprätthålla en god skogsproduktion.

Skyddsdikning

Skyddsdikning innebär att grunda diken grävs för att avleda överskottsvatten efter en slutavverkning, då trädens dränerande funktion upphört. På vissa marker i södra Sverige är skyddsdikning en nödvändig föryngringsåtgärd när ny skog ska anläggas efter avverkning eller stormfällning. Åtgärden kräver tillstånd och ska i förväg anmälas till Skogsstyrelsen.

Vida erbjuder rådgivning och hjälp med dikning och föryngringsåtgärder.

Läs mer på Skogsskötsel & rådgivning

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Skicka mejl Arrow icon
Hitta din lokala virkesinköpare

Klicka på kartan för att se kontaktuppgifterna

Anna Johansson

Administrativ chef

0472-439 33 070-790 87 36

Skicka mejl Arrow icon

Gabriella Carlson

Virkesadministratör

+46 472- 439 78

Skicka mejl Arrow icon

Marie Nilsson

Virkesadministatör

+46 472-364 23

Skicka mejl Arrow icon

Jenny Johansson

Virkesadministratör

+46 472 439 11

Skicka mejl Arrow icon

Maria Engqvist

Virkesadministratör Syd

+46 472 364 22

Skicka mejl Arrow icon

Peter Skoog

Virkesadministratör Syd

+46 472-364 25

Skicka mejl Arrow icon

Anneli Kling

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 88

Skicka mejl Arrow icon

Frida Öberg

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 58

Skicka mejl Arrow icon

Anna Wahlqvist

Virkesadministratör Öst

+46 481-154 02

Skicka mejl Arrow icon

Nanna Snäcke

Virkesadministratör Öst

+46 472- 439 48

Skicka mejl Arrow icon

Fredrik Nilsson

Logistikchef

0472-364 29 070-251 14 05

Skicka mejl Arrow icon

Ingela Hansen

Logistiker tåg och båt

0472-165 08 070-352 46 50

Skicka mejl Arrow icon

Kyllikki Liljegren

Logistiker tåg

070-979 19 29

Skicka mejl Arrow icon

Mikael Fahlman

Logistiker

033-233 185 070-323 31 24

Skicka mejl Arrow icon

Martina Gustavsson

Logistiker

0472-364 53 070-540 90 55

Skicka mejl Arrow icon

Linus Swanberg

Logistiker

0495-154 13 070-277 40 24

Skicka mejl Arrow icon