Slutavverkning

Slutavverkning

Maximera virkesvärdet vid skogsavverkning.

När din skog slutavverkas ska allt som du har investerat i din skog under många år ge resultat. Vida hjälper dig att ta ut rätt sortiment ur skogen så att virkesvärdet maximeras.

Vid en avverkning frigörs kapital som skapar nya möjligheter för dig som skogsägare. Vidas tolv sågverk är specialiserade i de områden där vi verkar. Det gör att vi kan utnyttja värdet av alla sortiment och ge dig som skogsägare hög lönsamhet.

Apteringen anpassas efter sågverkens behov

Största delen av virkesvärdet vid en slutavverkning finns i sågtimret. Därför är det viktigt att apteringen (uppdelningen av trädstammen i sortiment och längder) görs så att det sammanlagda värdet blir så högt som möjligt. De maskiner vi använder är mycket avancerade när det gäller effektivitet, arbetsmiljö och miljöhänsyn. Skogsavverkning är den åtgärd som påverkar skogslandskapet mest, därför är det viktigt att väga in naturhänsyn redan vid planeringen.

Vida strävar efter att du som skogsägare ska få så bra avkastning som möjligt vid en slutavverkning. Kontakta din lokala virkesinköpare.

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Vida Skog AB

Box 100
342 21, ALVESTA
0472-439 10
vida.skog@vida.se

Hitta din lokala virkesinköpare

Inköpskontor
Administration och logistik