Så här går virkesaffären till

Här beskriver vi de olika stegen i en virkesaffär och vilka krav du som skogsägare kan ställa.

1. Kontakt tas mellan dig och din virkesinköpare

En första kontakt tas mellan dig som skogsägare och din lokala virkesinköpare på Vida. Ofta sker detta när du ser ett behov av en skoglig åtgärd, om du blivit drabbad av storm eller om du går i tankar på att avverka.


2. Inventering på din skogsfastighet

En virkesaffär inleds i stort sett alltid med att vi gör en inventering på din fastighet. Kanske vet du redan i detta läge vad du vill ska göras eller så vill du ha råd och rekommendationer från din inköpare. Tillsammans går vi ut i skogen och tittar närmare på det område som du bestämt dig för att avverka eller så går vi tillsammans runt på fastigheten och diskuterar vad som behöver göras. Detta bildar ett åtgärdsunderlag för att skriva kontrakt. Om du själv inte kan gå med i skogen så kan inköparen göra en inventering på egen hand och därefter ta fram ett åtgärdsförslag som används som diskussionsunderlag för en affär.

Om det redan finns en upprättad skogsbruksplan för fastigheten brukar de åtgärder som finns planerade enligt den vara till värdefull hjälp vid en inventering. Om skogsbruksplan saknas informerar inköparen om fördelarna med att upprätta en sådan.

Grön skogsbruksplan


3. Kontraktskrivning

Utifrån inventeringen inleder vi sedan ett affärssamtal som förhoppningsvis leder till att ett kontrakt upprättas. Tillsammans kommer vi överens om vilka åtgärder som ska genomföras och på vilket sätt. Vidare avtalas priser, betalningsplan, avverkningstid, certifiering och annat som har betydelse för affären. Kontraktsförutsättningar för ett ev. GROT-uttag kan också diskuteras. Vid detta tillfälle kan även andra skogliga åtgärder avtalas, men i denna beskrivning avgränsar vi oss till själva virkesaffären.


4. Registrering av kontrakt

Inköparen registrerar förutsättningarna för kontraktet inklusive den betalningsplan som är överenskommen i Vidas databas. Det skapas en arbetsbeskrivning till inblandade entreprenörer samt en virkesorder till transportören. Om åtgärden avser en slutavverkning skickar inköparen även in en hyggesanmälan till Skogsstyrelsen. Inköparen gör också en kontroll med hänsyn till kulturskyddade områden, minnesmärken och nyckelbiotoper.


5. Planering i fält

Innan åtgärderna kan utföras gör inköparen ett andra besök på din fastighet. Inköparen planerar då åtgärderna genom att markera rågångar, upplagsplats för avverkat virke, dra upp basvägar till avverkningstrakten, märka upp aktuell avverkning. Vid behov görs detta tillsammans med entreprenören. Inköparen får nu också en möjlighet att fånga upp ytterligare information om fastigheten som behöver tas hänsyn till och kan därmed också justera arbetsbeskrivningen vid behov.


6. Planering av avverkning

Nu kan avverkningen börja planeras i detalj. Tidpunkten för avverkningen bestäms och skogsägaren informeras. Inköparen passar då också på att stämma av eventuella frågetecken. Samtidigt skickas den kompletterade arbetsbeskrivningen med apteringsinstruktion till entreprenören. Apteringsinstruktionen innehåller detaljer om hur stammen ska sönderdelas till timmer, kubb och massaved. Om behov finns går även inköparen igenom förutsättningarna för avverkningen på plats med entreprenören.


7. Avverkning

Dags att avverka skogen efter givna förutsättningar. Våra entreprenörer är erfarna och välutbildade och tar ansvar för avverkningen och transporten av timret fram till bilväg med inköparens instruktioner som grund. Entreprenören har löpande kontakt med inköparen och rapporterar också dagens avverkade volym med datorns hjälp. När denna avrapportering sker går en signal automatiskt till lastbilschauffören när första lasset är klart för transport.


8. Transporter

Transportören transporterar respektive sortiment till något av våra sågverk eller till avsedd mottagare av massaved utifrån den transportorder som datasystemet har genererat.


9. Inmätning av timmer

När timret anländer till något av Vidas sågverk ska det mätas in. Mätningen utförs av en av Vida-oberoende part, Biometria. Timret mäts på de flesta ställen i m3fub, dvs fritt under bark. Mätningsresultatet skickas till SDCs databas. SDC är skognäringens it-företag som upprättar mätbesked och gör en prisberäkning som sedan skickas till inköparen.


10. Avräkning

När allt virke är inmätt på aktuellt uppdrag skickar entreprenören en slutfaktura till inköparen. Inköparen stämmer av så att alla sortiment är bortkörda från avverkningsplatsen. Inköparen sammanställer sedan en avräkning mot dig som skogsägare och går igenom denna med dig. Betalning sker därefter enligt den betalningsplan som är upprättad.

Läs mer på Sälj ditt virke till Vida

Funderar du på att sälja skog?

Boka en personlig, professionell och självklart kostnadsfri rådgivning redan i dag.

Skicka mejl Arrow icon
Hitta din lokala virkesinköpare

Klicka på kartan för att se kontaktuppgifterna

Anna Johansson

Administrativ chef

0472-439 33 070-790 87 36

Skicka mejl Arrow icon

Gabriella Carlson

Virkesadministratör

+46 472- 439 78

Skicka mejl Arrow icon

Marie Nilsson

Virkesadministatör

+46 472-364 23

Skicka mejl Arrow icon

Jenny Johansson

Virkesadministratör

+46 472 439 11

Skicka mejl Arrow icon

Maria Engqvist

Virkesadministratör Syd

+46 472 364 22

Skicka mejl Arrow icon

Peter Skoog

Virkesadministratör Syd

+46 472-364 25

Skicka mejl Arrow icon

Anneli Kling

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 88

Skicka mejl Arrow icon

Frida Öberg

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 58

Skicka mejl Arrow icon

Anna Wahlqvist

Virkesadministratör Öst

+46 481-154 02

Skicka mejl Arrow icon

Nanna Snäcke

Virkesadministratör Öst

+46 472- 439 48

Skicka mejl Arrow icon

Fredrik Nilsson

Logistikchef

0472-364 29 070-251 14 05

Skicka mejl Arrow icon

Ingela Hansen

Logistiker tåg och båt

0472-165 08 070-352 46 50

Skicka mejl Arrow icon

Kyllikki Liljegren

Logistiker tåg

070-979 19 29

Skicka mejl Arrow icon

Mikael Fahlman

Logistiker

033-233 185 070-323 31 24

Skicka mejl Arrow icon

Martina Gustavsson

Logistiker

0472-364 53 070-540 90 55

Skicka mejl Arrow icon

Linus Swanberg

Logistiker

0495-154 13 070-277 40 24

Skicka mejl Arrow icon

Pär Johansson

Inköpare

033-233 187 070-359 78 89

Skicka mejl Arrow icon

Julia Gustafsson

Inköpare

+46 70 306 97 69 +46 33 23 31 62

Skicka mejl Arrow icon

Jörgen Andersson

Områdeschef

070-661 67 58

Skicka mejl Arrow icon

Christian Nilsson

Inköpare

070-661 67 02

Skicka mejl Arrow icon

Mats Eriksson

Inköpare

070-661 67 03

Skicka mejl Arrow icon

Dennis Engdal

Inköpare

070-550 16 48

Skicka mejl Arrow icon

Lars Henriksson

Inköpare

070-661 67 46

Skicka mejl Arrow icon

Karl Larsson

Inköpare

070-661 67 08

Skicka mejl Arrow icon

Viktor Magnusson

Inköpare

0471-310 57 070-699 47 56

Skicka mejl Arrow icon

Liz Persson

Inköpare

+46 70 550 71 76

Skicka mejl Arrow icon

Tobias Johansson

Inköpare

+46 471 408 15 +46 70 550 18 66

Skicka mejl Arrow icon

Kristian Hultgren

Inköpare

0381-267 46 076-136 15 73

Skicka mejl Arrow icon

Fredrik Nilsson

Inköpare

0383-185 26 073-354 22 65

Skicka mejl Arrow icon

Mark Johansson

Inköpare

0381-267 45 076-136 15 72

Skicka mejl Arrow icon

Ulf Karlsson

Inköpare

0381-125 44 073-030 79 78

Skicka mejl Arrow icon

Jonatan Andersson

Inköpare

0370-339962 076-1424862

Skicka mejl Arrow icon

Thomas Dunsjö

Inköpare

0371-602 68 070-231 62 64

Skicka mejl Arrow icon

Emil Bryntorp

Inköpare

070-550 29 37

Skicka mejl Arrow icon

Magnus Benjaminsson

Inköpare

+46 70 566 76 74

Skicka mejl Arrow icon

Patrik Johansson

Inköpare

+46 70 337 76 74

Skicka mejl Arrow icon

Ronny Svensson

Inköpare

0501-780 86 070-322 79 07

Skicka mejl Arrow icon

Hans Kjellin

Inköpare

+46 70 550 14 77

Skicka mejl Arrow icon

Mathias Joelsson

Inköpare

0491-138 70 073-354 22 66

Skicka mejl Arrow icon

Johan Svensson

Inköpare

0491-138 71 070-619 15 00

Skicka mejl Arrow icon

Ted Nilsson

Inköpare

0495-154 19 070-232 84 07

Skicka mejl Arrow icon

William Karlsson

Inköpare

0383-185 25 070-570 15 90

Skicka mejl Arrow icon

Mats Holm

Inköpare

0481-512 73 070-584 96 00

Skicka mejl Arrow icon

Niklas Andersen

Inköpare

0481-443 23 070-550 51 23

Skicka mejl Arrow icon

Tore Bengtsson

Inköpare

073-684 44 38

Skicka mejl Arrow icon

Mikael Strandroth

Inköpare

076-023 22 80

Skicka mejl Arrow icon

Håkan Igelström

Inköpare

0322-834 57 070-299 33 38

Skicka mejl Arrow icon

Fredrik Larsson

Inköpare

033-23 31 23 070-550 85 63

Skicka mejl Arrow icon

Johan Pevny

Inköpare

0325-473 71 070-555 42 23

Skicka mejl Arrow icon

Bo Hallin

Inköpare

0321-351 00 076-815 38 95

Skicka mejl Arrow icon

Jon Wallin

Inköpare

+46 33 23 31 73 +46 70 550 85 73

Skicka mejl Arrow icon

Jan-Erik Gustafsson

Inköpare

0477-556 27 070-232 74 10

Skicka mejl Arrow icon

Martin Hjert

Inköpare

070-312 63 47

Skicka mejl Arrow icon

Markus Ragnerby

Inköpare

0383-185 24 070-550 56 70

Skicka mejl Arrow icon

Alexander Evertsson

Inköpare

+46 70 550 68 04

Skicka mejl Arrow icon

Johan Hakeman

Inköpare

070-211 27 54

Skicka mejl Arrow icon

Eric Evegren

Inköpare

070-550 37 41

Skicka mejl Arrow icon

Sven Andersson

Inköpare

0476-200 09 070-399 08 29

Skicka mejl Arrow icon

Martin Dahl

Inköpare

0472-364 27 070-272 49 36

Skicka mejl Arrow icon

Ulf Sivberg

Inköpare

0472-364 13 070-364 13 80

Skicka mejl Arrow icon

Filip Lann

Inköpare

073-404 03 53 0472-36 410

Skicka mejl Arrow icon

Anders Andersson

Inköpare

076-786 67 00

Skicka mejl Arrow icon

Olof Sylvén

Inköpare

0521-190 01 070-580 06 55

Skicka mejl Arrow icon

Per Larsson

Inköpare

0521-190 00 070-555 82 32 

Skicka mejl Arrow icon

Björn Broberg

Inköpare

070-598 10 48

Skicka mejl Arrow icon

Gustav Georgsson

Inköpare

+46 70-550 01 90

Skicka mejl Arrow icon

Patrik Wilhelmsson

Inköpare

0371-602 60 070-514 06 80

Skicka mejl Arrow icon

Jonas Gunnarsson

Inköpare

0370-33 99 08 070-550 00 87

Skicka mejl Arrow icon

Andreas Lindahl

Inköpare

+46370339936 070-550 28 45

Skicka mejl Arrow icon