Länkar & tips

Länkar & tips

Resurser för dig som äger skog

Här har vi samlat länkar till sidor med nyttig information för dig som äger och brukar skog. Du kan också kontakta din lokala virkesinköpare på Vida för samtal och rådgivning om ditt skogsbestånd.

Skogskunskap är ett webbaserat kunskapssystem om skogsbruk och skogsskötsel.
Läs mer

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten.
Läs mer

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog.
Läs mer

Biometria är ett opartiskt serviceföretag inom skogsnäringen, specialiserat på mätning av virke och biobränsle.
Läs mer

SLU Sveriges lantbruksuniversitet.
Läs mer

FSC – Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt.
Läs mer

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes arbetar för att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas.
Läs mer

Skogsindustrierna är en förening som verkar för en ökad användning av skogsbaserade produkter.
Läs mer

ATL Lantbrukets affärstidning.
Läs mer

Skogen är en förening som arbetar för att skogens alla möjligheter ska tas tillvara bättre.
Läs mer

Skogsaktuellt – Sveriges största oberoende branschtidning.
Läs mer

Våra inköpare finns där du finns. Kontakta din lokala virkesinköpare.

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Vida Skog AB

Box 100
342 21, ALVESTA
0472-439 10
vida.skog@vida.se

Hitta din lokala virkesinköpare

Administration och logistik