Länkar & tips

Resurser för dig som äger skog

Här har vi samlat länkar till sidor med nyttig information för dig som äger och brukar skog. Du kan också kontakta din lokala virkesinköpare på Vida för samtal och rådgivning om ditt skogsbestånd.

Skogskunskap är ett webbaserat kunskapssystem om skogsbruk och skogsskötsel.
Läs mer

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten.
Läs mer

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog.
Läs mer

Biometria är ett opartiskt serviceföretag inom skogsnäringen, specialiserat på mätning av virke och biobränsle.
Läs mer

SLU Sveriges lantbruksuniversitet.
Läs mer

FSC® – Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt.
Läs mer

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes arbetar för att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas.
Läs mer

Skogsindustrierna är en förening som verkar för en ökad användning av skogsbaserade produkter.
Läs mer

ATL Lantbrukets affärstidning.
Läs mer

Skogen är en förening som arbetar för att skogens alla möjligheter ska tas tillvara bättre.
Läs mer

Skogsaktuellt – Sveriges största oberoende branschtidning.
Läs mer

Våra inköpare finns där du finns. Kontakta din lokala virkesinköpare.

Läs mer på Skogsskötsel & rådgivning

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Skicka mejl Arrow icon
Hitta din lokala virkesinköpare

Klicka på kartan för att se kontaktuppgifterna

Anna Johansson

Administrativ chef

0472-439 33 070-790 87 36

Skicka mejl Arrow icon

Gabriella Carlson

Virkesadministratör

+46 472- 439 78

Skicka mejl Arrow icon

Marie Nilsson

Virkesadministatör

+46 472-364 23

Skicka mejl Arrow icon

Jenny Johansson

Virkesadministratör

+46 472 439 11

Skicka mejl Arrow icon

Maria Engqvist

Virkesadministratör Syd

+46 472 364 22

Skicka mejl Arrow icon

Peter Skoog

Virkesadministratör Syd

+46 472-364 25

Skicka mejl Arrow icon

Anneli Kling

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 88

Skicka mejl Arrow icon

Frida Öberg

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 58

Skicka mejl Arrow icon

Anna Wahlqvist

Virkesadministratör Öst

+46 481-154 02

Skicka mejl Arrow icon

Nanna Snäcke

Virkesadministratör Öst

+46 472- 439 48

Skicka mejl Arrow icon

Fredrik Nilsson

Logistikchef

0472-364 29 070-251 14 05

Skicka mejl Arrow icon

Ingela Hansen

Logistiker tåg och båt

0472-165 08 070-352 46 50

Skicka mejl Arrow icon

Kyllikki Liljegren

Logistiker tåg

070-979 19 29

Skicka mejl Arrow icon

Mikael Fahlman

Logistiker

033-233 185 070-323 31 24

Skicka mejl Arrow icon

Martina Gustavsson

Logistiker

0472-364 53 070-540 90 55

Skicka mejl Arrow icon

Linus Swanberg

Logistiker

0495-154 13 070-277 40 24

Skicka mejl Arrow icon