Grot & bioenergi

Grot & bioenergi

Skogens egen energireserv.

På Vida tar vi tillvara varje flisa. Bioenergi i skogen, eller grot (grenar och trädtoppar) som vi kallar biprodukter från apteringen, är en stor energireserv som historiskt sett har misshushållits med. I tider av ökad miljömedvetenhet och stigande energipriser är marknaden mogen för ett större energiuttag från skogen.

Redan innan avverkningen planerar våra virkesinköpare upparbetningen av grotvolymer. Det görs tillsammans med Vida Energi, som har personal tillgänglig för att aktivt kunna upparbeta grotvolymer på plats. Just skogsflisen är en nogsam affär och hanteringen är väldigt viktig för att upprätthålla lönsamheten.

Klipp- eller röjningsgallring av eftersatta skogsbestånd som inte kan bli till virkes- eller massaråvara är en ny operation i vår verksamhet. Dessa bestånd flisas i samband med avverkningen eller på våra terminaler.

Hantera groten rätt

För att få en grot med bra kvalitet och högt energivärde är det viktigt att den hanteras rätt hela vägen.

Tänk på att:

• Groten ska ligga på hygget och torka ordentligt. Den ska hinna bli torr, brun och avbarrad.
• Den ska köras ut vid rätt tidpunkt och vara välskotad.
• Täck vältorna med papp för att skydda mot regn och fukt.
• Placera vältorna på torra platser där sol och vind kommer till.
• Vältorna ska vara fria från föroreningar som jord, sten och metall, vilket kan orsaka stora skador vid flisning och ger en sämre kvalitet vid förbränningen.

Vida tar hand om din grot. Kontakta din lokala virkesinköpare.

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Vida Skog AB

Box 100
342 21, ALVESTA
0472-439 10
vida.skog@vida.se

Hitta din lokala virkesinköpare

Biobränsle
Administration och logistik