Grot & bioenergi

Skogens egen energireserv.

På Vida tar vi tillvara varje flisa. Bioenergi i skogen, eller grot (grenar och trädtoppar) som vi kallar biprodukter från apteringen, är en stor energireserv som historiskt sett har misshushållits med. I tider av ökad miljömedvetenhet och stigande energipriser är marknaden mogen för ett större energiuttag från skogen.

Redan innan avverkningen planerar våra virkesinköpare upparbetningen av grotvolymer. Det görs tillsammans med Vida Energi, som har personal tillgänglig för att aktivt kunna upparbeta grotvolymer på plats. Just skogsflisen är en nogsam affär och hanteringen är väldigt viktig för att upprätthålla lönsamheten.

Klipp- eller röjningsgallring av eftersatta skogsbestånd som inte kan bli till virkes- eller massaråvara är en ny operation i vår verksamhet. Dessa bestånd flisas i samband med avverkningen eller på våra terminaler.

Hantera groten rätt

För att få en grot med bra kvalitet och högt energivärde är det viktigt att den hanteras rätt hela vägen.

Tänk på att:

• Groten ska ligga på hygget och torka ordentligt. Den ska hinna bli torr, brun och avbarrad.
• Den ska köras ut vid rätt tidpunkt och vara välskotad.
• Täck vältorna med papp för att skydda mot regn och fukt.
• Placera vältorna på torra platser där sol och vind kommer till.
• Vältorna ska vara fria från föroreningar som jord, sten och metall, vilket kan orsaka stora skador vid flisning och ger en sämre kvalitet vid förbränningen.

Vida tar hand om din grot. Kontakta din lokala virkesinköpare.

Läs mer på Skogsskötsel & rådgivning

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Skicka mejl Arrow icon
Hitta din lokala virkesinköpare

Klicka på kartan för att se kontaktuppgifterna

Kaj Westerström

Produktionsledare Skogsbränsle Öst

070-550 52 22

Skicka mejl Arrow icon

Christopher Karlsson

Produktionsledare Skogsbränsle Väst

+46 33 28 03 30 +46 70 550 15 60

Skicka mejl Arrow icon

Joel Bringsarve

Produktionsledare Skogsbränsle Syd

+46 472 364 33

Skicka mejl Arrow icon

Anna Johansson

Administrativ chef

0472-439 33 070-790 87 36

Skicka mejl Arrow icon

Gabriella Carlson

Virkesadministratör

+46 472- 439 78

Skicka mejl Arrow icon

Marie Nilsson

Virkesadministatör

+46 472-364 23

Skicka mejl Arrow icon

Jenny Johansson

Virkesadministratör

+46 472 439 11

Skicka mejl Arrow icon

Maria Engqvist

Virkesadministratör Syd

+46 472 364 22

Skicka mejl Arrow icon

Peter Skoog

Virkesadministratör Syd

+46 472-364 25

Skicka mejl Arrow icon

Anneli Kling

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 88

Skicka mejl Arrow icon

Frida Öberg

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 58

Skicka mejl Arrow icon

Anna Wahlqvist

Virkesadministratör Öst

+46 481-154 02

Skicka mejl Arrow icon

Nanna Snäcke

Virkesadministratör Öst

+46 472- 439 48

Skicka mejl Arrow icon

Fredrik Nilsson

Logistikchef

0472-364 29 070-251 14 05

Skicka mejl Arrow icon

Ingela Hansen

Logistiker tåg och båt

0472-165 08 070-352 46 50

Skicka mejl Arrow icon

Kyllikki Liljegren

Logistiker tåg

070-979 19 29

Skicka mejl Arrow icon

Mikael Fahlman

Logistiker

033-233 185 070-323 31 24

Skicka mejl Arrow icon

Martina Gustavsson

Logistiker

0472-364 53 070-540 90 55

Skicka mejl Arrow icon

Linus Swanberg

Logistiker

0495-154 13 070-277 40 24

Skicka mejl Arrow icon