Om Vida Packaging

Om Vida Packaging

Vida Packaging är Sveriges ledande och modernaste tillverkare av träemballage.

Vida Packaging är Sveriges ledande och modernaste tillverkare av träemballage: lastpallar, pallkragar, kabeltrummor mm. Genom ett nätverk av produktionsanläggningar och ett brett sortiment erbjuds kunden en komplett logistiklösning. Anläggningarna är geografiskt väl spridda över Sverige och det ger både närhet till kunden och stordriftsfördelar med rationell produktion.

Ett brett sortiment av produkter i olika material ger oss möjlighet att skapa skräddarsydda lösningar för varje enskilt behov. Genom närheten till Vidakoncernens sågverk finns en stabil och säker råvarutillgång, som gör att vi kan vara en långsiktigt pålitlig partner för våra kunder. Vida Packagings kunder finns över hela Europa inom ett stort antal olika branscher.

  • Kontakta Vida

    Det är enkelt att samarbeta med Vida. Vi hjälper dig att hitta rätt kontakt.

    Kontakta oss

Vida Packaging i siffror

600 miljoner

Omsättning i SEK

7

Antal enheter

200

Antal anställda

Pallar

2,3 miljoner

Pallkragar

3,2 miljoner

Kabeltrummor

200 000 st

Boka ett möte med Vida Packaging

Boka ett möte med Vida Packaging

På Vida Packaging har vi utifrån det rådande Corona-läget fortsatt att jobba och träffa kunder samtidigt som vi vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder. Känner man att det i dagsläget inte är lämpligt att ses fysiskt finns det möjlighet att boka ett Skype-möte med en emballagespecialist.

Läs mer

Aktuellt från Vida Packaging

Hållbarhetscertifikat vid köp av träemballage hos Vida

Hållbarhetscertifikat vid köp av träemballage hos Vida

2021-11-01

Hållbarhet blir allt viktigare i alla delar av samhället. Vid köp av träprodukter framför plastprodukter så är du med i arbetet för en hållbar framtid. Träprodukter bidrar till en hållbar utveckling eftersom träprodukter lagrar koldioxid under tiden de används och kan ersätta produkter som ger större utsläpp av koldioxid.

Läs mer
Vida Packaging växlar upp på grund av hög efterfrågan

Vida Packaging växlar upp på grund av hög efterfrågan

2021-10-04

Det har varit en lång period av stor efterfrågan på träemballage på marknaden, samtidigt som bristen på råvaror har varit historiskt stor. Tack vare tillgången till egen råvara från Vidas sågverk så har Vida Packaging fortsatt att hålla leveranser och lyckats tillgodose kunders behov, och kan till och med öka produktionstakten ytterligare inom samtliga produktområden.

Läs mer
Export av kabeltrummor ända till Afrika

Export av kabeltrummor ända till Afrika

2021-10-04

Tillsammans med Prysmian har Vida ett pågående projekt som innefattar ett stort antal kabeltrummor som ska fraktas till Angola i Afrika. Projektet är en del av en stor solparksutveckling i landet som innefattar totalt sju solcellsanläggningar med cirka 1 miljon installerade solpaneler.

Läs mer
Träpallen är Benders enda alternativ

Träpallen är Benders enda alternativ

2020-12-14

Ibland räcker inte standardstorlekar för att uppfylla de krav som kan ställas på en pall. Då kan företag välja att satsa på ett eget retursystem för pallar och emballageprodukter. Ett bolag som gjort detta är Benders.

Läs mer
Bättre leveransprecision och kortare ledtider med ny trumlinje

Bättre leveransprecision och kortare ledtider med ny trumlinje

2020-12-11

Under januari 2021 kommer en ny spikmaskin för kabeltrumsgavlar från diameter 1800 mm till 3200 mm att installeras på Vidas emballageanläggning i Hestra. Den nya trumlinjen innebär större kapacitet vilket för dig som kund säkerställer ännu bättre leveransprecision och kortare ledtider.

Läs mer
Effektiv tillverkning av specialpallar i Vimmerby

Effektiv tillverkning av specialpallar i Vimmerby

2020-10-14

Vida tillverkar alla typer av lastpallar, dessutom med korta ledtider. En ny pallmaskin i fabriken i Vimmerby gör att kundanpassade specialpallar nu kan tillverkas med ännu högre kvalitet och levereras ofta redan dagen efter beställning. Pallens format är helt upp till dig som kund att bestämma.

Läs mer
Lastpallar i trä kan återanvändas och är ett bra klimatval

Lastpallar i trä kan återanvändas och är ett bra klimatval

2020-10-16

Upp till 70 gånger kan en träpall användas. Efter cirka 20 cykler ändras klassningen från A-pall till B-pall. En rapport framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet visar att en lastpall i trä bidrar till lägre klimatpåverkan än en lastpall i plast efter 35 gångers användning. Ju fler gånger lastpallen i trä används, desto större blir vinningen för klimatet.

Läs mer
Håll dig uppdaterad om nyheter från Vida

Nyheter från Vida Packaging

Registrera dig för vårt nyhetsbrev »

Läs mer

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor.

Vida Packaging AB

Äspåsvägen 20, Box 119
335 03 Hestra
+46 370 33 99 00
Kontakta en säljare

Försäljning Sverige

Sandra Andersson

Sandra Andersson

Säljare
0370-33 99 31
070-583 99 31
Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

Säljare
0370-33 99 04
073-024 18 55

Försäljning Export och Kabeltrummor Sverige

Wassim Azouri

Wassim Azouri

Säljare
0370-33 99 12
070-397 12 93
Staffan Levin

Staffan Levin

Säljare
0370-33 99 46
070-550 77 13
Stäng
Övriga kontakter

Mer om vår verksamhet

Emballage

Emballage

Brett sortiment av hållbara emballage och logistiklösningar.

Läs mer
Vida och miljön

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer