Om Vida Skog

Om Vida Skog

Vida Skog är koncernens inköpsbolag med ett 40-tal lokala virkesinköpare.

Vida Skog är koncernens inköpsbolag med ett 45-tal lokala virkesinköpare. Totalt anskaffar vi ca 5,9 miljoner m3fub rundvirke årligen. 5,1 miljoner av denna volym är sågsortiment. Huvuddelen av råvaran köps från privata skogsägare i södra Sverige. Utöver inköpsfunktionen erbjuder Vida Skog ett komplett utbud av skogliga tjänster och professionell skoglig rådgivning till skogsägare. Vår vision – Sveriges bästa leverantör av skogsråvara.

Vidas sågverk

I koncernen finns tolv sågverk som är strategiskt belägna nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland. Våra sågverk är tekniskt avancerade och modernt utrustade. De är alla specialiserade för att nyttja råvaran maximalt och för att producera det marknaden efterfrågar. Genom ett nära samarbete mellan våra slutkunder, sågverk och inköpare skapas förutsättningar för bästa försäljningspris på världsmarknaden. Det skapar i sin tur en ökad betalningsförmåga gentemot skogsägaren som leverantör.

  • Kontakta Vida

    Det är enkelt att samarbeta med Vida. Vi hjälper dig att hitta rätt kontakt.

    Kontakta oss

Vida Skog i siffror

5,9 miljoner

m3fub rundvirke totalt

5,1 miljoner

m3fub är sågsortiment

100 %

förnybar råvara

Utgör ca 20 %

av den totala avverkningen i Götaland

Sälja skog & virke

Sälja skog & virke

Vida köper din skog. Planera avverkningen för bästa avkastning.

Läs mer

Aktuellt från Vida Skog

Håll dig uppdaterad med skogliga nyheter

Håll dig uppdaterad med skogliga nyheter

2021-01-13

Missa inga nyheter och erbjudanden från en professionell samarbetspartner för dig som äger och brukar skog. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så kommer du regelbundet att få den senaste informationen från oss, direkt i din mejlkorg.

Läs mer
Vikten av markberedning

Vikten av markberedning

2022-12-08

Det finns många fördelar med att markbereda. När du markbereder förbättrar du plantornas möjligheter att överleva och växa.

Läs mer
Vad innebär LULUCF?

Vad innebär LULUCF?

2022-06-08

Många av förslagen i EU-kommissionens nya klimatpaket har väckt stor debatt. Ett av förslagen, LULUCF, innebär betydande förändringar av den förordning som hanterar markanvändning inom EU. Här ökar kommissionen fokus på skogen som kolsänka och presenterar förslag som riskerar att begränsa skogsbruket för att få fler träd att lämnas kvar i skogen.

Läs mer
EU:s taxonomi för hållbara finanser

EU:s taxonomi för hållbara finanser

2022-02-23

Det är just nu många förslag som hanteras i Bryssel som rör det svenska skogsbruket. Taxonomin är en av dessa.

Läs mer
Stopp för skogsbruk leder till ökad mängd koldioxid i atmosfären

Stopp för skogsbruk leder till ökad mängd koldioxid i atmosfären

2021-07-02

Skogsindustrierna presenterar en analys av hur skogsbruket påverkar koldioxidkoncentrationen i atmosfären på kort och lång sikt.

Läs mer
Vad gör ni av granbarkborretimret?

Vad gör ni av granbarkborretimret?

2020-11-27

Med anledning av de senaste årens granbarkborreangrepp får vi ofta frågan kring vad som händer med timret som blir angripet. Här förklarar vi hur timret påverkas och vad vi på Vida gör med det.

Läs mer
Fler anledningar till att välja tall

Fler anledningar till att välja tall

2022-09-30

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor.

Vida Skog AB

Box 100
342 21 ALVESTA
0472-439 10

Hitta din lokala virkesinköpare

Administration och logistik
Inköpskontor

Mer om vår verksamhet

Skogsägare

Skogsägare

Vi hjälper dig att öka avkastningen på din skog.

Läs mer
Våra sågverk

Vidas moderna sågverk

I koncernen finns tolv sågverk som är tekniskt avancerade och modernt utrustade.

Läs mer
Vida och miljön

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer