Om Vida Skog

Om Vida Skog

Vida Skog är koncernens inköpsbolag med ett 50-tal lokala virkesinköpare.

Vida Skog är koncernens inköpsbolag med ett 50-tal lokala virkesinköpare. Totalt anskaffar vi ca 6,4 miljoner m3fub rundvirke årligen. 5,3 miljoner av denna volym är sågsortiment. Huvuddelen av råvaran köps från privata skogsägare i södra Sverige. Utöver inköpsfunktionen erbjuder Vida Skog ett komplett utbud av skogliga tjänster och professionell skoglig rådgivning till skogsägare. Vår vision – Sveriges bästa leverantör av skogsråvara.

Vidas sågverk

I koncernen finns tolv sågverk som är strategiskt belägna nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland. Våra sågverk är tekniskt avancerade och modernt utrustade. De är alla specialiserade för att nyttja råvaran maximalt och för att producera det marknaden efterfrågar. Genom ett nära samarbete mellan våra slutkunder, sågverk och inköpare skapas förutsättningar för bästa försäljningspris på världsmarknaden. Det skapar i sin tur en ökad betalningsförmåga gentemot skogsägaren som leverantör.

  • Kontakta Vida

    Det är enkelt att samarbeta med Vida. Vi hjälper dig att hitta rätt kontakt.

    Kontakta oss

Vida Skog i siffror

6,4 miljoner

m3fub rundvirke totalt

5,3 miljoner

m3fub är sågsortiment

100 %

förnybar råvara

Utgör ca 20 %

av den totala avverkningen i Götaland

Sälj ditt virke till Vida

Sälja skog & virke

Vida köper din skog. Planera avverkningen för bästa avkastning.

Läs mer

Aktuellt från Vida Skog

Detta gör du när du hittat barkborreträd

Detta gör du när du hittat barkborreträd

2023-06-07

Maj månad var varm och barkborren hade börjat svärma i stora delar av södra Sverige redan i mitten av maj. Det är därför hög tid för dig att inspektera din skog.

Läs mer
Vida höjer timmerpriset med 140 kr!

Vida höjer timmerpriset med 140 kr!

2023-06-01

Vidas sågverksrörelse står sig stark tack vare effektiva och välinvesterade sågverk och globala försäljningskanaler. Vårt behov av timmer är därför oförändrat stort. Vida är Sveriges största producent av sågade trävaror och höjer nu timmerpriset vilket gynnar våra leverantörer.

Läs mer
Hög brandrisk i skog och mark

Hög brandrisk i skog och mark

2023-05-12

Det är just nu är hög brandrisk i skogen och vi på Vida är därför extra försiktiga när vi utför skogliga åtgärder på din skog.

Läs mer
Håll dig uppdaterad med skogliga nyheter

Håll dig uppdaterad med skogliga nyheter

2021-01-13

Missa inga nyheter och erbjudanden från en professionell samarbetspartner för dig som äger och brukar skog. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så kommer du regelbundet att få den senaste informationen från oss, direkt i din mejlkorg.

Läs mer
Vikten av markberedning

Vikten av markberedning

2022-12-08

Det finns många fördelar med att markbereda. När du markbereder förbättrar du plantornas möjligheter att överleva och växa.

Läs mer
Vad innebär LULUCF?

Vad innebär LULUCF?

2022-06-08

Många av förslagen i EU-kommissionens nya klimatpaket har väckt stor debatt. Ett av förslagen, LULUCF, innebär betydande förändringar av den förordning som hanterar markanvändning inom EU. Här ökar kommissionen fokus på skogen som kolsänka och presenterar förslag som riskerar att begränsa skogsbruket för att få fler träd att lämnas kvar i skogen.

Läs mer
Vad gör ni av granbarkborretimret?

Vad gör ni av granbarkborretimret?

2020-11-27

Med anledning av de senaste årens granbarkborreangrepp får vi ofta frågan kring vad som händer med timret som blir angripet. Här förklarar vi hur timret påverkas och vad vi på Vida gör med det.

Läs mer

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor.

Vida Skog AB

Box 100
342 21 ALVESTA
0472-439 10

Hitta din lokala virkesinköpare

Inköpskontor
Planläggning
Aptering
Administration och logistik
Biobränsle
Ledning Vida Skog

Mer om vår verksamhet

Skogsägare

Skogsägare

Vi hjälper dig att öka avkastningen på din skog.

Läs mer
Våra sågverk

Vidas moderna sågverk

I koncernen finns tolv sågverk som är tekniskt avancerade och modernt utrustade.

Läs mer
Vida och miljön

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer