Samarbete med skolor och universitet

För Vida är kontakten med elever och studenter viktig.

För Vida är kontakten med elever och studenter viktig. Vi diskuterar uppsatsämnen och kan ofta erbjuda skarpa projekt som både studenten och Vida har nytta av. Kontakten med eleverna/studenterna ger oss en bra bas för rekrytering och då och då resulterar ett praktik-/examensarbete i en anställning.

Vill du göra ditt exjobb på Vida?

Under lediga tjänster lägger vi löpande upp de examensarbeten som vi erbjuder. Har du egna idéer kring vad du skulle vilja göra är du välkommen att skicka en kort beskrivning av dig själv och din idé till camilla.milton@vida.se.

Sedan hösten 2013 är Vida delägare i RyssbyGymnasiet som erbjuder utbildningar inom bland annat Skogsbruk.

Läs mer om Ryssbygymnasiet

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer