Vi hjälper dig med föryngring

Att få till en bra föryngring omgående efter avverkning är viktigt.

Vida har resurserna för att hjälpa dig med föryngringsarbetet: markberedning, plantor, plantbehandling och plantering. Genom att göra en tidig beställning skapar du de bästa förutsättningarna för föryngringen av din skog.

Behöver du råd och hjälp med föryngring av din skog? Kontakta din lokala virkesinköpare.

Kontakta din lokala virkesinköpare


Markberedning ger plantorna en bra start

Genom markberedning får plantorna de bästa förutsättningarna. Det blir mindre konkurrens om vatten och näring, högre marktemperatur och mindre risk för snytbaggeskador. Effekterna av en markberedning håller i sig länge vilket ger högre tillväxt och vitalare plantor och det gynnar också naturlig föryngring.
Vid markberedning friläggs mineraljord genom att humuslagret och vegetationen förs bort. Syftet är att plantans rötter ska få bra kontakt med mineraljorden så att finrötter snabbt kan växa ut. Mineraljord värms också upp mer än humus när solen skiner vilket gynnar rottillväxten.
Innan plantan lyckats få ut rötter i omgivande mark är den utsatt för stora risker, framför allt torka. När rötterna har börjat fungera kan de förse plantan med vatten och näring. Plantan kan dessutom producera kåda som hjälper till att försvara mot t.ex. snytbaggeangrepp.

Inför markberedningen

Var noga med att märka ut kulturminnen, så att de inte skadas vid markberedningen. Kantzoner och impediment bereds inte. Om det finns fornminne inom området krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Vida hjälper dig med en rätt utförd markberedning. Kontakta din lokala virkesinköpare.

Kontakta din lokala virkesinköpare


Plantering av skog

Välj en planta som står pall för angrepp. Bäst förutsättningar får plantan om du har marberett, använder en behandlad planta och en planta som är grövre, dvs att stammen är minst 10 mm i diameter.

Snytbaggen äter barken, när den gnagt runt hela plantans stam så dör plantan. På en grövre planta minskar risken att snytbaggen lyckas äta runtom. I normalfallet är plantorna förbehandlade med bekämpningsmedel när man köper dem på plantskolan.

När ska jag plantera?

Vårplantering rekommenderas för alla typer av plantor. Tidpunkten bör vara mellan tjällossning och skottskjutning för barrotsplantor. Kylförvarade plantor kan planteras fram till midsommar. Täckrotsplantor medger en viss förlängning av planteringssäsongen.

Hur ska jag plantera?

Grundregeln vid plantering är att plantan sätts högt men djupt. Endast på mycket torra marker sätts plantan nere i markberedningsfläcken. Det är vanligare att plantor dränks än att de dör av torka. Vid plantering på friska marker bör en hög punkt i markberedningsfåran väljas. Det är viktigare att hitta rätt planteringsställe än att avståndet mellan plantorna blir exakta.

Vid plantering av hygge som är fläckmarkberett, är ofta stället där tiltan vikts upp en bra planteringspunkt. På fuktiga områden sätts plantan i den omvända torvan. Sätt den så djupt att roten kommer ner i underliggande mineraljord. Vad gäller gran gör det inget att en del av den gröna kronan hamnar under jord.

Olika typer av plantor

• Barrotsplantor innebär att rötterna är fria från jord.

• Täckrotsplantor har en jordklump kring rötterna. För att få ett bra resultat är markberedning ett måste. Då är dessa plantor inte så arbetskrävande att sätta om man skaffat lämpliga redskap.

• Pluggplantor är ett mellanting mellan barrot och täckrot. De är sådda i täckrotsbehållare och sedan utplacerade på friland, där de fått växa som barrotsplantor. Jordklumpen är oftast kvar och fina sugrötter har bildats, som grenar ut sig från denna.

Passa på att se över din skogsförsäkring

Se till att du har en heltäckande försäkring som även ersätter skador på plantskog. Ersättningen vid försäkringsskada är betydligt högre om du genomfört markberedning. Kolla med ditt försäkringsbolag.

Efterbehandling

För säkerhets skull bör man även göra en manuell behandling av plantorna mot snytbaggeskador följande höst (början på augusti). Ett bra råd är att ombehandla plantorna i fält andra året efter plantering (eventuellt både vår och höst om man har haft mycket snytbagge på hygget). Om man vill använda alternativ till kemiska bekämpningsmedel så kan vissa plantskolor erbjuda ”mekaniska” plantskydd som också minskar skadorna av snytbagge.

Vida hjälper dig med med en lyckad plantering av din skog. Kontakta din lokala virkesinköpare.

Läs mer om Skogsskötsel & rådgivning

Behöver du hjälp med föryngring av din skog?

Vida har resurserna för att hjälpa dig.

Skicka mejl Arrow icon
Hitta din lokala virkesinköpare

Klicka på kartan för att se kontaktuppgifterna

Pär Johansson

Inköpare

033-233 187 070-359 78 89

Skicka mejl Arrow icon

Julia Gustafsson

Inköpare

+46 70 306 97 69 +46 33 23 31 62

Skicka mejl Arrow icon

Jörgen Andersson

Områdeschef

070-661 67 58

Skicka mejl Arrow icon

Christian Nilsson

Inköpare

070-661 67 02

Skicka mejl Arrow icon

Mats Eriksson

Inköpare

070-661 67 03

Skicka mejl Arrow icon

Dennis Engdal

Inköpare

070-550 16 48

Skicka mejl Arrow icon

Lars Henriksson

Inköpare

070-661 67 46

Skicka mejl Arrow icon

Karl Larsson

Inköpare

070-661 67 08

Skicka mejl Arrow icon

Viktor Magnusson

Inköpare

0471-310 57 070-699 47 56

Skicka mejl Arrow icon

Liz Persson

Inköpare

+46 70 550 71 76

Skicka mejl Arrow icon

Tobias Johansson

Inköpare

+46 471 408 15 +46 70 550 18 66

Skicka mejl Arrow icon

Kristian Hultgren

Inköpare

0381-267 46 076-136 15 73

Skicka mejl Arrow icon

Fredrik Nilsson

Inköpare

0383-185 26 073-354 22 65

Skicka mejl Arrow icon

Mark Johansson

Inköpare

0381-267 45 076-136 15 72

Skicka mejl Arrow icon

Ulf Karlsson

Inköpare

0381-125 44 073-030 79 78

Skicka mejl Arrow icon

Jonatan Andersson

Inköpare

0370-339962 076-1424862

Skicka mejl Arrow icon

Thomas Dunsjö

Inköpare

0371-602 68 070-231 62 64

Skicka mejl Arrow icon

Emil Bryntorp

Inköpare

070-550 29 37

Skicka mejl Arrow icon

Magnus Benjaminsson

Inköpare

+46 70 566 76 74

Skicka mejl Arrow icon

Patrik Johansson

Inköpare

+46 70 337 76 74

Skicka mejl Arrow icon

Ronny Svensson

Inköpare

0501-780 86 070-322 79 07

Skicka mejl Arrow icon

Hans Kjellin

Inköpare

+46 70 550 14 77

Skicka mejl Arrow icon

Mathias Joelsson

Inköpare

0491-138 70 073-354 22 66

Skicka mejl Arrow icon

Johan Svensson

Inköpare

0491-138 71 070-619 15 00

Skicka mejl Arrow icon

Ted Nilsson

Inköpare

0495-154 19 070-232 84 07

Skicka mejl Arrow icon

William Karlsson

Inköpare

0383-185 25 070-570 15 90

Skicka mejl Arrow icon

Mats Holm

Inköpare

0481-512 73 070-584 96 00

Skicka mejl Arrow icon

Niklas Andersen

Inköpare

0481-443 23 070-550 51 23

Skicka mejl Arrow icon

Tore Bengtsson

Inköpare

073-684 44 38

Skicka mejl Arrow icon

Mikael Strandroth

Inköpare

076-023 22 80

Skicka mejl Arrow icon

Håkan Igelström

Inköpare

0322-834 57 070-299 33 38

Skicka mejl Arrow icon

Fredrik Larsson

Inköpare

033-23 31 23 070-550 85 63

Skicka mejl Arrow icon

Johan Pevny

Inköpare

0325-473 71 070-555 42 23

Skicka mejl Arrow icon

Bo Hallin

Inköpare

0321-351 00 076-815 38 95

Skicka mejl Arrow icon

Jon Wallin

Inköpare

+46 33 23 31 73 +46 70 550 85 73

Skicka mejl Arrow icon

Jan-Erik Gustafsson

Inköpare

0477-556 27 070-232 74 10

Skicka mejl Arrow icon

Martin Hjert

Inköpare

070-312 63 47

Skicka mejl Arrow icon

Markus Ragnerby

Inköpare

0383-185 24 070-550 56 70

Skicka mejl Arrow icon

Alexander Evertsson

Inköpare

+46 70 550 68 04

Skicka mejl Arrow icon

Johan Hakeman

Inköpare

070-211 27 54

Skicka mejl Arrow icon

Eric Evegren

Inköpare

070-550 37 41

Skicka mejl Arrow icon

Sven Andersson

Inköpare

0476-200 09 070-399 08 29

Skicka mejl Arrow icon

Martin Dahl

Inköpare

0472-364 27 070-272 49 36

Skicka mejl Arrow icon

Ulf Sivberg

Inköpare

0472-364 13 070-364 13 80

Skicka mejl Arrow icon

Filip Lann

Inköpare

073-404 03 53 0472-36 410

Skicka mejl Arrow icon

Anders Andersson

Inköpare

076-786 67 00

Skicka mejl Arrow icon

Olof Sylvén

Inköpare

0521-190 01 070-580 06 55

Skicka mejl Arrow icon

Per Larsson

Inköpare

0521-190 00 070-555 82 32 

Skicka mejl Arrow icon

Björn Broberg

Inköpare

070-598 10 48

Skicka mejl Arrow icon

Gustav Georgsson

Inköpare

+46 70-550 01 90

Skicka mejl Arrow icon

Patrik Wilhelmsson

Inköpare

0371-602 60 070-514 06 80

Skicka mejl Arrow icon

Jonas Gunnarsson

Inköpare

0370-33 99 08 070-550 00 87

Skicka mejl Arrow icon

Andreas Lindahl

Inköpare

+46370339936 070-550 28 45

Skicka mejl Arrow icon

Anna Johansson

Administrativ chef

0472-439 33 070-790 87 36

Skicka mejl Arrow icon

Gabriella Carlson

Virkesadministratör

+46 472- 439 78

Skicka mejl Arrow icon

Marie Nilsson

Virkesadministatör

+46 472-364 23

Skicka mejl Arrow icon

Jenny Johansson

Virkesadministratör

+46 472 439 11

Skicka mejl Arrow icon

Maria Engqvist

Virkesadministratör Syd

+46 472 364 22

Skicka mejl Arrow icon

Peter Skoog

Virkesadministratör Syd

+46 472-364 25

Skicka mejl Arrow icon

Anneli Kling

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 88

Skicka mejl Arrow icon

Frida Öberg

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 58

Skicka mejl Arrow icon

Anna Wahlqvist

Virkesadministratör Öst

+46 481-154 02

Skicka mejl Arrow icon

Nanna Snäcke

Virkesadministratör Öst

+46 472- 439 48

Skicka mejl Arrow icon

Fredrik Nilsson

Logistikchef

0472-364 29 070-251 14 05

Skicka mejl Arrow icon

Ingela Hansen

Logistiker tåg och båt

0472-165 08 070-352 46 50

Skicka mejl Arrow icon

Kyllikki Liljegren

Logistiker tåg

070-979 19 29

Skicka mejl Arrow icon

Mikael Fahlman

Logistiker

033-233 185 070-323 31 24

Skicka mejl Arrow icon

Martina Gustavsson

Logistiker

0472-364 53 070-540 90 55

Skicka mejl Arrow icon

Linus Swanberg

Logistiker

0495-154 13 070-277 40 24

Skicka mejl Arrow icon