Om du drabbas av storm

Partner med kunskap om stormfälld skog.

Skulle ditt skogsbestånd drabbas av stormskador så ska du veta att kunskapen finns hos Vida. Vi är en bra samtalspartner med stor erfarenhet av hantering av stormfälld skog och vi har resurserna för att sätta in rätt åtgärder.

Viktigt att tänka på om du drabbats av storm

– Skaffa dig en bild av skadornas omfattning så snart som möjligt.
– Kontakta ditt försäkringsbolag vid större skador (ca 100 m3).
– Vid en sammanhängande skada på mer än 0,5 ha ska en avverkningsanmälan göras till Skogsstyrelsen.
– Kontakta din lokala virkesinköpare på Vida för råd och hjälp med upparbetning.


Om du själv avser att uppbearbeta den vindfällda skogen

– Kontakta din lokala virkesinköpare på Vida för överenskommelse om volymer och leveransplan.
– Planera för att på ett säkert och snabbt sätt få ut virket ur skogen.
– Tänk på din säkerhet! Arbeta aldrig ensam. Att arbeta med stormfälld skog är riskfyllt. Det kräver erfarenhet och god kunskap.

Från och med den 1 januari 2015 måste du som använder motorsåg yrkesmässigt ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov med godkänt resultat. För att kapa vindfällen måste man ha genomgått minst A + B + S (s=skadade träd, vindfällen) samt eventuellt C-nivå (trädfällning avancerad).

När det har stormat är det många som behöver C-nivå, då det ofta handlar om besvärliga träd- och vindfällen. Lagen gäller inte självverksam så länge du utför arbete på din egen fastighet men du får alltså inte hjälpa grannen utan rätt nivå på din utbildning.

Vida ger dig vägledning och hjälp med planering och uppbearbetning stormfälld skog. Kontakta din lokala virkesinköpare.

Läs mer på Skogsskötsel & rådgivning

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Skicka mejl Arrow icon
Hitta din lokala virkesinköpare

Klicka på kartan för att se kontaktuppgifterna

Anna Johansson

Administrativ chef

0472-439 33 070-790 87 36

Skicka mejl Arrow icon

Gabriella Carlson

Virkesadministratör

+46 472- 439 78

Skicka mejl Arrow icon

Marie Nilsson

Virkesadministatör

+46 472-364 23

Skicka mejl Arrow icon

Jenny Johansson

Virkesadministratör

+46 472 439 11

Skicka mejl Arrow icon

Maria Engqvist

Virkesadministratör Syd

+46 472 364 22

Skicka mejl Arrow icon

Peter Skoog

Virkesadministratör Syd

+46 472-364 25

Skicka mejl Arrow icon

Anneli Kling

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 88

Skicka mejl Arrow icon

Frida Öberg

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 58

Skicka mejl Arrow icon

Anna Wahlqvist

Virkesadministratör Öst

+46 481-154 02

Skicka mejl Arrow icon

Nanna Snäcke

Virkesadministratör Öst

+46 472- 439 48

Skicka mejl Arrow icon

Fredrik Nilsson

Logistikchef

0472-364 29 070-251 14 05

Skicka mejl Arrow icon

Ingela Hansen

Logistiker tåg och båt

0472-165 08 070-352 46 50

Skicka mejl Arrow icon

Kyllikki Liljegren

Logistiker tåg

070-979 19 29

Skicka mejl Arrow icon

Mikael Fahlman

Logistiker

033-233 185 070-323 31 24

Skicka mejl Arrow icon

Martina Gustavsson

Logistiker

0472-364 53 070-540 90 55

Skicka mejl Arrow icon

Linus Swanberg

Logistiker

0495-154 13 070-277 40 24

Skicka mejl Arrow icon