Om du drabbas av storm

Om du drabbas av storm

Partner med kunskap om stormfälld skog.

Skulle ditt skogsbestånd drabbas av stormskador så ska du veta att kunskapen finns hos Vida. Vi är en bra samtalspartner med stor erfarenhet av hantering av stormfälld skog och vi har resurserna för att sätta in rätt åtgärder.

Viktigt att tänka på om du drabbats av storm

– Skaffa dig en bild av skadornas omfattning så snart som möjligt.
– Kontakta ditt försäkringsbolag vid större skador (ca 100 m3).
– Vid en sammanhängande skada på mer än 0,5 ha ska en avverkningsanmälan göras till Skogsstyrelsen.
– Kontakta din lokala virkesinköpare på Vida för råd och hjälp med upparbetning.

Om du själv avser att uppbearbeta den vindfällda skogen

– Kontakta din lokala virkesinköpare på Vida för överenskommelse om volymer och leveransplan.
– Planera för att på ett säkert och snabbt sätt få ut virket ur skogen.
– Tänk på din säkerhet! Arbeta aldrig ensam. Att arbeta med stormfälld skog är riskfyllt. Det kräver erfarenhet och god kunskap.

Från och med den 1 januari 2015 måste du som använder motorsåg yrkesmässigt ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov med godkänt resultat. För att kapa vindfällen måste man ha genomgått minst A + B + S (s=skadade träd, vindfällen) samt eventuellt C-nivå (trädfällning avancerad).

När det har stormat är det många som behöver C-nivå, då det ofta handlar om besvärliga träd- och vindfällen. Lagen gäller inte självverksam så länge du utför arbete på din egen fastighet men du får alltså inte hjälpa grannen utan rätt nivå på din utbildning.

Vida ger dig vägledning och hjälp med planering och uppbearbetning stormfälld skog. Kontakta din lokala virkesinköpare.

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Vida Skog AB

Box 100
342 21, ALVESTA
0472-439 10
vida.skog@vida.se

Hitta din lokala virkesinköpare

Administration och logistik