Certifierat skogsbruk (FSC, PEFC)

Certifierat skogsbruk (FSC, PEFC)

Ett ansvarsfullt skogsbruk lönar sig.

Det blir allt viktigare för marknaden att skogsbruket är certifierat, vilket påverkar din ekonomi som skogsägare. Med ett kvalitetssäkrat, ansvarsfullt skogsbruk får du bättre betalt för ditt virke samtidigt du värnar långsiktigt om miljön och villkoren i skogsindustrin.

Varför certifiera?

På Vida är hållbarhet en del av allt vi gör. För oss är det en självklarhet att vi brukar våra svenska skogar uthålligt. För att möjliggöra en långsiktigt god avsättning av de svenska skogsprodukterna så har du som skogsägare en nyckelroll genom att certifiera din fastighet.

Dubbelcertifiera för ett ansvarsfullt skogbruk

I en värld där skogsprodukter blir utsatta för konkurrens från alternativa material är det viktigt för Vida att visa att råvaran kommer från skogar som brukas ansvarsfullt och uthålligt. Genom att erbjuda dig som skogsägare dubbelcertifiering hoppas Vida kunna öka volymen certifierad råvara och därigenom möta marknadens krav på certifierade varor.

Virke från en FSC®- och PEFC™-certifierad fastighet ger i vissa fall bättre betalt än ocertifierat virke.

Vad är skogscertifiering?

Genom att blir skogscertifierad visar du som skogsägare ditt engagemang för ett ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk. Lite grovt vilar certifieringen på tre grundprinciper:

• Skogsbruk: Skogsbruksåtgärderna ska gynna ett effektivt nyttjande av skogens mångfald av produkter och andra nyttigheter. Detta för att säkerställa ekonomisk bärkraft och ett stort antal miljöbetingande och sociala fördelar.

• Miljö: Skogssköteln ska ta hänsyn till de naturliga och/eller kulturpåverkade ekologiska processer som skapat de miljöer, substrat och strukturer som är viktiga för den biologiska mångfalden.

• Socialt: Skogsbruket ska bidra till en långsiktig, social och ekonomisk välfärd för de som arbetar i skogen och för närboende. Skogsägaren ska bedriva ett ansvarsfullt, långsiktigt skogsbruk på fastigheten med ett högt nyttjande av den skogliga produktionspotentialen som skapar möjligheter till arbete i skogen och till vidareförädling.

Vad innebär certifieringen för dig som skogsägare?

Alla skogsägare som accepterar och lever upp till certifieringskraven för FSC® och PEFC™ kan ansöka om att bli certifierade genom Vida. Att bli certifierad innebär att du tecknar ett avtal med Vida Skog och åtar dig att följa de regler och rutiner som Vida Skog har för FSC® och PEFC™.

Genom Vida har du som skogsägare möjlighet att bli certifierad enligt FSC® och PEFC™.

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Vida Skog AB

Box 100
342 21, ALVESTA
0472-439 10
vida.skog@vida.se

Hitta din lokala virkesinköpare

Administration och logistik