Certifierat skogsbruk (FSC® och PEFC)

Ett ansvarsfullt skogsbruk lönar sig.

Det blir allt viktigare för marknaden att skogsbruket är certifierat, vilket påverkar din ekonomi som skogsägare. Med ett kvalitetssäkrat, ansvarsfullt skogsbruk får du bättre betalt för ditt virke samtidigt du värnar långsiktigt om miljön och villkoren i skogsindustrin.

Varför certifiera?

På Vida är hållbarhet en del av allt vi gör. För oss är det en självklarhet att vi brukar våra svenska skogar uthålligt. För att möjliggöra en långsiktigt god avsättning av de svenska skogsprodukterna så har du som skogsägare en nyckelroll genom att certifiera din fastighet.


Dubbelcertifiera för ett ansvarsfullt skogbruk

I en värld där skogsprodukter blir utsatta för konkurrens från alternativa material är det viktigt för Vida att visa att råvaran kommer från skogar som brukas ansvarsfullt och uthålligt. Genom att erbjuda dig som skogsägare dubbelcertifiering hoppas Vida kunna öka volymen certifierad råvara och därigenom möta marknadens krav på certifierade varor.

Virke från en FSC®– och PEFC-certifierad fastighet ger i vissa fall bättre betalt än ocertifierat virke.


Vad är skogscertifiering?

Genom att blir skogscertifierad visar du som skogsägare ditt engagemang för ett ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk. Lite grovt vilar certifieringen på tre grundprinciper:

• Skogsbruk: Skogsbruksåtgärderna ska gynna ett effektivt nyttjande av skogens mångfald av produkter och andra nyttigheter. Detta för att säkerställa ekonomisk bärkraft och ett stort antal miljöbetingande och sociala fördelar.

• Miljö: Skogssköteln ska ta hänsyn till de naturliga och/eller kulturpåverkade ekologiska processer som skapat de miljöer, substrat och strukturer som är viktiga för den biologiska mångfalden.

• Socialt: Skogsbruket ska bidra till en långsiktig, social och ekonomisk välfärd för de som arbetar i skogen och för närboende. Skogsägaren ska bedriva ett ansvarsfullt, långsiktigt skogsbruk på fastigheten med ett högt nyttjande av den skogliga produktionspotentialen som skapar möjligheter till arbete i skogen och till vidareförädling.


Vad innebär certifieringen för dig som skogsägare?

Alla skogsägare som accepterar och lever upp till certifieringskraven för FSC och PEFC kan ansöka om att bli certifierade genom Vida. Att bli certifierad innebär att du tecknar ett avtal med Vida Skog och åtar dig att följa de regler och rutiner som Vida Skog har för FSC och PEFC.

Genom Vida har du som skogsägare möjlighet att bli certifierad enligt FSC och PEFC.

Läs mer om certifiering 

Läs mer på Skogsskötsel & rådgivning

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Skicka mejl Arrow icon
Hitta din lokala virkesinköpare

Klicka på kartan för att se kontaktuppgifterna

Anna Johansson

Administrativ chef

0472-439 33 070-790 87 36

Skicka mejl Arrow icon

Gabriella Carlson

Virkesadministratör

+46 472- 439 78

Skicka mejl Arrow icon

Marie Nilsson

Virkesadministatör

+46 472-364 23

Skicka mejl Arrow icon

Jenny Johansson

Virkesadministratör

+46 472 439 11

Skicka mejl Arrow icon

Maria Engqvist

Virkesadministratör Syd

+46 472 364 22

Skicka mejl Arrow icon

Peter Skoog

Virkesadministratör Syd

+46 472-364 25

Skicka mejl Arrow icon

Anneli Kling

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 88

Skicka mejl Arrow icon

Frida Öberg

Virkesadministratör Väst

+46 33 23 31 58

Skicka mejl Arrow icon

Anna Wahlqvist

Virkesadministratör Öst

+46 481-154 02

Skicka mejl Arrow icon

Nanna Snäcke

Virkesadministratör Öst

+46 472- 439 48

Skicka mejl Arrow icon

Fredrik Nilsson

Logistikchef

0472-364 29 070-251 14 05

Skicka mejl Arrow icon

Ingela Hansen

Logistiker tåg och båt

0472-165 08 070-352 46 50

Skicka mejl Arrow icon

Kyllikki Liljegren

Logistiker tåg

070-979 19 29

Skicka mejl Arrow icon

Mikael Fahlman

Logistiker

033-233 185 070-323 31 24

Skicka mejl Arrow icon

Martina Gustavsson

Logistiker

0472-364 53 070-540 90 55

Skicka mejl Arrow icon

Linus Swanberg

Logistiker

0495-154 13 070-277 40 24

Skicka mejl Arrow icon