Vi behöver ditt timmer

Vi behöver ditt timmer

Vida har ett löpande behov av timmer och stort intresse av att kontraktera avverkning, gallring och leveransvirke.

Eftersom vi arbetar nära marknaden vet vi vad marknaden efterfrågar. Högt timmerutbyte som matchar våra kunders efterfrågan ger dig som skogsägare bättre betalt.

Kontakta oss innan avverkning

För att vara konkurrenskraftiga behöver vi rätt längder till vår produktion. Därför är det viktigt att kontraktera innan du påbörjar din avverkning, så att vi kan lägga in just ditt virke i våra leveransplaner. Vi arbetar professionellt med aptering och kvalitetssäkring – det tjänar vi alla på.

Vi anpassar oss efter dig och din skog

När du säljer skog till Vida väljer du mellan avverkningsuppdrag, rotposter och leveransvirke. Prata med din lokala virkesinköpare. Tillsammans hittar vi den form som passar dig och din skog bäst.

Varje flisa tas till vara

Vi ser varje del av din skog som en värdefull resurs. Av timret gör vi konstruktionsvirke, byggelement, pallkragar, pallar och kabelspolar. Biprodukter blir energiflis, cellulosaflis, pellets, stallströ och lantbruksströ. Askan som blir kvar efter förbränning tas tillvara och återförs som gödning till skogen.

Värdesäkra ditt skogsbruk

Våra virkesinköpare har en gedigen kompetens inom skogsbruk och träkunskap. Genom noggrann analys identifierar vi vilka risker och möjligheter som finns med just ditt skogsbestånd. Utifrån det ger vi dig råd om vilka bestånd som är lämpliga att avverka i dag och vilka som bör stå på tillväxt i ytterligare ett antal år. På så sätt hjälper vi dig att värdesäkra ditt skogsbruk.

Våra virkesinköpare finns där du finns

Den personliga kontakten mellan dig som skogsägare och din lokala virkesinköpare är viktig för oss. Därför finns vi där du finns. När du samarbetar med Vida får du en och samma kontaktperson genom hela virkesaffären.

Fördelar när du säljer till ditt lokala Vidasågverk:

• Korta transporter – gynnar dig som skogsägare, Vida och inte minst miljön.
• Lokal närvaro – ger kunskap, trygghet och goda relationer.
• Vi tar tillvara varje flisa – varje biprodukt från skogen är en värdefull resurs.
• Levande landsbygd – för varje Vidaanställd skapas sysselsättning för ytterligare 3–4 personer i närområdet.

Funderar du på att sälja skog?

Boka en personlig, professionell och självklart kostnadsfri rådgivning redan i dag.

Vida Skog AB

Box 100
342 21, ALVESTA
0472-439 10
vida.skog@vida.se

Hitta din lokala virkesinköpare

Administration och logistik
Inköpskontor