Hantering av plantor

Hantering av plantor

Plantor är levande material som måste behandlas varsamt. Felaktig hantering under transport, mellanlager eller på hygget kan förstöra många föryngringar. Här har vi samlat några goda råd att tänka på vid hantering av plantor och plantering.

Det är i slutet av april, maj och början av juni som det sker mest leveranser av plantor. För att plantorna ska hålla längre förvaras plantorna i kyl hos leverantören före leverans.

Gran är det vanligaste trädslaget som beställs, menar Görgen Gustafsson på Sydplantor AB, men tallen har ökat mycket de senaste åren. Detta på grund av att skogsägarna ser att granen inte trivs på magra marker och att det är stora skador av granbarkborre på framför allt gran. Björk, lärk, douglas och andra udda trädslag har också ökat och kommer nog att fortsätta att öka i framtiden, tror Görgen.

Hantering vid leverans

Försök att plantera plantorna så snart som möjligt efter leverans. Tänk på att plantor är färskvara. Tidigt på säsongen kan plantorna förvaras i 1-2 veckor om de förvaras svalt. Längre fram på säsongen behöver den lagringstiden kortas ned. Det viktigaste är att plantorna förvaras svalt och absolut inte utsättas för solljus under lagringstiden.

Upptining

Fryslagrade plantor behöver få tina ordentligt i lugn och ro före plantering. Påskynda aldrig upptiningen genom att ställa plantorna i direkt solljus och de får heller inte sättas ut halvtinade. Plantorna är känsliga för uttorkning och värmechocker. Vänta gärna ett par dagar efter att de är tinade innan plantorna planteras ut. Detta för att rötterna ska hinna vakna ordentligt så att de kan suga vatten.

Plantering

Under planteringen ska plantorna lagras i skugga eller under skuggvävar och hållas fuktiga. Se till att täckrotsplantornas rotklumpar är fuktiga. När det gäller barrot och plugg+1 bör för långa rötter huggas av.

Se till att få ner plantorna ordentligt i mineraljord vid planteringen, utnyttja markberedningen så att plantorna inte sätts i humus i onödan. Vid plantering i omvänd torva med mineraljordstäckning ska torvklumpen helst nå igenom i underliggande mark för att trygga plantans vattenförsörjning.

Planteringspunkter med minst 10 cm omgivande mineraljord ger plantan ett bra skydd mot snytbaggar. Plantor som behandlats med kemiska medel mot snytbagge får inte lagras i närheten av vattendrag.