Vida fortsätter att arbeta för en jämställd arbetsplats

Vida fortsätter att arbeta för en jämställd arbetsplats

Vida – ett bolag för alla

 

För ett år sedan, den 8 mars på internationella kvinnodagen, skrev jag en text om varför skogsbranschen och Vida behöver fler kvinnor. Nu är det dags igen för att återigen reflektera kring ämnet men också beskriva vad Vida gör och varför vi gör det!

 

Skogsbranschen är sedan gammalt en mansdominerad bransch. Branschen har en tradition med majoriteten män både i de yrken som utförs i skogen och de som utförs på sågverken. Och även på Vida är andelen kvinnor för låg, och tyvärr tar det tid att förändra.

 

Men måste man förändra? Går det inte att nöja sig med att säga att kvinnor vill ha vissa yrken och män andra? Jag skulle vilja hävda att så inte är fallet. Bara för att något alltid har varit på ett visst sätt betyder inte det att det är rätt. Låt oss gå tillbaka lite mer än 100 år i tiden, en generation. Då hade kvinnor inte rösträtt och de hade inte heller någon plats i regeringen. Det var männen som styrde. Kunde vi inte acceptera att det skulle vara så? Nej det gick så klart inte. Allmän rösträtt infördes 1921 och det tog faktiskt ytterligare 26 år innan vi fick vårt första statsråd, eller minister som vi också benämner det. Nu känns det helt naturligt och det enda rätta. Att kvinnor och män delar på makten.

 

Så vi måste faktiskt inte acceptera att det skall vara på ett visst sätt för att det alltid varit så. Vi kan förändra. Och vi måste förändra. Men förändring kräver alltid ansträngning och engagemang. Vi ser det som ett långsiktigt arbete att jobba för en bättre jämställdhet på Vida och slå hål på fördomar och vanföreställningar kring vilka som passar, och inte passar, i branschen.

 

Vi tror på en mixad arbetsplats där vi ger utrymme och makt till båda könen. För det är viktigt att komma ihåg att det är inte bara numerären som är viktig, utan inte minst den position och makt vi tillskriver de olika könen.

 

All forskning pekar på att en jämställd arbetsplats är bättre ur flera perspektiv. En rättvis och inkluderande arbetsmiljö bidrar till alla medarbetares välmående och utveckling. Ju mer jämställt ett företag är, desto bättre mår personalen. Mångfald på arbetsplatsen bidrar till en mer kreativ miljö i och med att gruppens sammansättning består av flera olika erfarenheter och kompetenser. Kunder/leverantörer är inte heller en homogen grupp och för att bättre möta och tillgodose krav och förväntningar behöver vi ha en bredd av erfarenheter och kompetenser bland våra medarbetare.

 

Vidas värdeord är Engagemang, Enkelhet och Drivkraft. Dessa tre förhållningssätt ska genomsyra allt vi gör, och även arbetet kring jämställdhet. Vi har ett engagemang i frågan och därför hålls den levande och har progression. Frågan finns på vår agenda och vi gör åtgärder och mäter resultat. Drivkraften finns i att det är ett långsiktigt arbete. Vi får inte snabba resultat men vi är trots det fast beslutsamma om att fortsätta arbeta för förändring.

 

Så om ett år från nu kommer vi inte vara i mål med vårt jämställdhetsarbete. Vi kommer att behöva fortsätta i många år till, och det är vi fast beslutsamma om att göra.

Du kanske är en av de som vill vara med och förändra Vida? Välkommen till oss!