Vida gör historiskt stor investering

Vida gör historiskt stor investering

Vi kommer på vårt sågverk i Hjältevad investera för att ha möjlighet att öka produktionen från dagens 300 000m3/år till 420 000m3/år. Det är en stor satsning som innehåller ett nytt hyvleri. Hyvleriet är en högkapacitetsanläggning med den senaste tekniken. Det är konstruerat för att på ett effektivt sätt kunna ta hand om träråvara och möta kundkrav från Vidas samtliga marknader.

”Jag är väldigt glad över att vi tagit detta beslut vilket stärker oss i östra Småland tillsammans med våra sågverk i Vimmerby och Mörlunda. Med denna investering tycker jag att vi på ett fantastiskt sätt visar att vi tror på trä som framtidens råvara och på Hjältevad som plats”, säger Måns Johansson VD Vida AB.

Investeringspaketet innehåller utöver hyvleriet även panna, magasin och virkestorkar. Investeringen kommer landa på närmare 700 miljoner kronor.

Byggnationen av hyvleriet påbörjas under våren 2024 och når full produktion 2026. Investeringen innebär att vi kommer att behöva rekrytera då vi går upp ytterligare ett skift. Leverantör av hyvleriet är C Gunnarssons Verkstads AB från Vislanda.

För ytterligare frågor:
Måns Johansson, 070-535 88 25
Magnus Petersson, VD Vida Bruza, 070-324 13 95


Magnus Petersson, VD Vida Bruza

Vida är en global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog. Koncernen har ca 1 500 anställda på 24 produktionsanläggningar varav 12 sågverk. Industrierna är strategiskt belägna nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. 88 procent av Vidas sågade trävaror exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Verksamheten omfattar även emballagetillverkning, strö- och pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning.