Granbarkborren svärmar

Granbarkborren svärmar

En ny generation granbarkborrar har nu börjat svärma och det är därmed viktigt att gå över sin skog och leta efter nya angrepp.

Leta efter brunt borrmjöl på stammar och granar som börjar skifta mot rött.

Vida köper barkborretimmer i flera regioner. Kontakta din inköpare omgående för att stämma av aptering och leverans.