Vida Packaging växlar upp på grund av hög efterfrågan

Vida Packaging växlar upp på grund av hög efterfrågan

Det har varit en lång period av stor efterfrågan på träemballage på marknaden, samtidigt som bristen på råvaror har varit historiskt stor.

Vi ser en ökad elanvändning i samhället, då bland annat fossila energikällor fasas ut och ersätts med elenergi. Vid sidan av elektrifieringen använder digitaliseringens serverhallar allt större mängder el. Det sker även en elektrifiering i transportsektorn där industrin för automotive går för fullt och har fulla orderböcker långt in på 2022. Svenskt Näringsliv gör bedömningen att elbehovet ökar med minst 60 procent till år 2045 jämfört med dagens behov (Svenskt Näringsliv – Högre elanvändning år 2045. 2021). Detta innebär att vi inte bara i dagsläget, utan även i framtiden, har ett ökat behov av framförallt kabeltrummor.

Ur ett miljöperspektiv kommer andelen trä att öka. Svensk industri i allmänhet går för högtryck och därför ser vi även ökade volymer av lastpallar och pallkragar. Vi på Vida Packaging ser en fortsatt god efterfrågan på våra produkter, både på kort och på lång sikt.

Vida Packaging är Nordens ledande och modernaste tillverkare av träemballage. Tack vare tillgången till egen råvara från Vidas sågverk så har Vida Packaging fortsatt att hålla leveranser och lyckats tillgodose kunders behov, och kan till och med öka produktionstakten ytterligare inom samtliga produktområden. Genom ett nätverk av produktionsanläggningar och ett brett sortiment erbjuds kunden en komplett logistiklösning. Alla enheter och produktionslinjer; Ryd, Hestra, Överlövsta och Vimmerby, går på högvarv och kommer att växla upp i 2 och 3 skift inom en snar framtid.

Efterfrågan på våra produkter är stark och vi söker nu fler medarbetare på våra anläggningar. Läs mer om lediga tjänster på vida.se/lediga-tjanster eller kontakta oss på Vida Packaging för mer information.