Månadens intervju: Augusti

Månadens intervju: Augusti

Anton anlade en egen damm på sin gård och kan nu njuta av kräftor året runt.

Från fönstret i köket har Anton och hans sambo perfekt utsikt över sin damm. Dammen är en vacker plats att titta på och under ytan finns hundratals signalkräftor.

Gården köpte de 2010 och är på sju hektar. På en försurad del av trädgården anlade de 2012 en damm. När dammen anlades gick Länsstyrelsen in och bidrog med 90% av kostnaderna för man fick bidrag på den tiden om man anlade våtmark. Det var väldigt positivt med bidraget men det förpliktigar att de inte får sälja kräftorna för kommersiellt bruk.

En levande damm

Dammen är på cirka 5000 kvm och det är 4-5 kräftor per kvadratmeter. Det betyder att det i dammen finns över 20 000 kräftor. En hona lägger 200 ägg per år och på så sätt förökar de sig fort. Kräftorna har inga naturliga fiender i dammen, mer än sig själva, så de lever ett fredat liv. I en damm får man ta upp kräftor året om men paret väljer trots det att uteslutande ta upp kräftor i augusti då kräftorna är som störts. När Anton lägger i burar så brukar han preparera dem med vit fisk, som han tycker är det bete som fungerar bäst, och han får upp i snitt 40-50 kräftor per bur. Anton upplever inga problem med tjuvfiske då dammen ligger precis vid huset, han tror att om dammen legat i skogen så kanske det hade varit ett problem.

När man anlägger en damm

När man anlägger en damm för kräftor skall man tänka på att det skall vara bra moränjord, och inte dy. För att kräftorna skall trivas behöver det vara mycket skydd att gömma sig i och det behöver finnas tillgång till mat. På botten skall man därför placera ut mycket grus och sten. Stenarna skall placeras ut i småhögar så det skapas många bon. Det är också viktigt att vattnet har ett bra PH-värde. En damm bör inte grävas för djup för då blir vattnet kallt och kräftorna trivs inte. En del av dammen bör dock vara lite djupare. Det för att om det blir en torr sommar och vattennivån sjunker så kan kräftorna ta sin tillflykt dit.

När man anlägger en damm behöver den vila ett tag innan man planterar in kräftor, detta för att växtligheten skall ha en chans att få fäste. Om man planterar in kräftor för tidigt och man behöver utfodra dem i brist på växtlighet så kan man mata dem med spannmål och rotfrukter. Kräftor är asätare och de äter små vattendjur, växter och gräs. Kräftor är väldigt bra att ha i en damm då de håller rent och städar i den.

När kräftor växer ömsar de skal och ett gynnsamt år kan det ske tre gånger. Ett gynnsamt år kännetecknas av en varm sommar med bra vatten, i ett bra vatten är PH-värdet runt 6. Varje gång de ömsar skal växer de i genomsnitt en centimeter.

Faror i dammen

Det finns en risk med att kräftor ömsar skal. Då blir de mjuka och kan bli ett lätt byte för andra kräftor. Blir det för många kräftor i dammen finns det också en fara med det. Då kan det uppstå matbrist vilket leder till att de små kräftorna äter upp de stora. De små kräftorna kommer in i de storas bon och anfaller dem, medan de stora kräftorna är lite klumpigare och inte kan skydda sig.

Nu hälsar vi augusti välkommen och tiden för årets kräftfiske är därmed här.