Uppdatering av granbarkborreläget

Uppdatering av granbarkborreläget

Nu har huvudsvärmningen kommit igång i stort sett över hela Sverige. Rekordfångster för säsongen har noterats på de flesta orterna, även i områden som haft mindre svärmning tidigare.

Nu kan man räkna med att finna angrepp på vindfällda och färskavverkade träd i större delen av landet samt påbörjade angrepp på stående skog.

Det är viktigt att du som har skog i de områden där aktiviteten varit relativt hög kontrollerar utsatta kanter och bestånd, speciellt inom bekämpningsområdet. Använd gärna Skogsstyrelsens karttjänst där du kan se var det är störst risk för angrepp.

Under svärmningsperioden som pågår ungefär mellan maj till augusti bör du kontrollera din skog minst var fjärde vecka. Kontakta din virkesköpare och planera för avverkning om du hittar granar som angripits av granbarkborre.