Export av kabeltrummor ända till Afrika

Export av kabeltrummor ända till Afrika

Vida Packaging är Sveriges ledande och mest moderna tillverkare av kabeltrummor. Genom ett nätverk av produktionsanläggningar och ett brett sortiment erbjuds kunden skräddarsydda lösningar för varje enskilt behov. Genom närheten till Vida-koncernens sågverk finns en stabil och säker råvarutillgång, som gör bolaget till en långsiktigt pålitlig partner för sina kunder. Trummorna levereras över hela Europa, dels färdigmonterade men också i kit för egen montering på plats.

Prysmian – världens största kabeltillverkare – är en av Vidas stora och strategiska kunder inom kabeltrummor. Tillsammans med Prysmian har Vida ett pågående projekt som innefattar ett stort antal kabeltrummor som ska fraktas till Angola i Afrika. Projektet är en del av en stor solparksutveckling i landet som innefattar totalt sju solcellsanläggningar med cirka 1 miljon installerade solpaneler. Dessa beräknas kunna producera 370 MWp, vilket motsvarar en elförsörjning av cirka 2,4 miljoner bostäder i Angola. Projektet är ett miljöprojekt med förhoppningen om att skapa ren energi som kommer spara 935 000 ton CO2 varje år. De sju projektplatserna är Biopio, Benguela, Saurimo, Lucapa, Luena, Cuito och Bailundo.

Kabeltrummorna från Vida är specialdesignade för just detta projekt och är designade för att få ut det mesta av utrymmet i en fraktcontainer. Utifrån en kravspecifikation på kapacitet, viktbelastning och hållbarhet har Vida tagit fram en mycket kostnadseffektiv trumma; såväl ur ett material- som ur ett logistikperspektiv. Produktens fördelar är att trumman är optimerad för aktuell kabellängd samt har en minskad bredd, vilket möjliggör att få in upp till tio stycken trummor i en och samma container. Detta minskar transportkostnaderna avsevärt.

“Genom att använda den maximala volymen i en container kunde vi minska det totala antalet av containrar som behövs för att skicka våra produkter till Angola. Detta skapar inte bara ett mervärde för kunden ur ett kostnadsperspektiv, utan även ur ett miljömässigt”, säger Andrew Neil Gaddas, Project Manager på Prysmian Group.

Trumman är framtagen och uträknad efter kundens behov av Staffan Levin, säljare inom Vida Packaging, och sedan testad i Prysmians fabrik. Trummorna är producerade samt monterade på Vida Packaging i Hestra.

Projektet har hittills varit mycket framgångsrikt. Leveransen till de två största projektsaiterna är slutförda och snart kommer arbetet med de återstående fem platserna att påbörjas. Projektet beräknas vara klart slutet på 2022.

“Kabeltrummorna från Vida har varit perfekta. Kvaliteten på produkterna har varit mycket hög och feedbacken från fabriken har varit positiv”, säger Andrew Neil Gaddas.

Även Vida är mycket nöjda med samarbetet och upplever att återkopplingen från Prysmian har varit professionell både lokalt och globalt. I år har Vidas produktion åt Prysmians fortsatt att öka och Vida levererar numera till åtta av Prysmians fabriker i sju länder.